Gradients
Horizontale Banner

Reeds enkele jaren is er sprake van een uitbreiding van de IOK-verkaveling achter de De Borrekeslaan/Della Faillelaan. In 2014 is er schot in de zaak gekomen. Er wordt een nieuwe wijk van ongeveer 60 bouwgronden voor halfopen bebouwing gerealiseerd, waarvan IOK bijna de helft op de markt zal brengen. lees meer

De voorbije weken vernam u via de media wellicht dat Vorselaar, net zoals heel wat andere gemeenten, is opgenomen in het afschakelplan van de federale overheid. Het is mogelijk dat er deze winter, door de uitval van een aantal kerncentrales, op bepaalde momenten te weinig stroom ter beschikking zal zijn. lees meer