Een noodplan voor jou en je familie

Voor de gekste dingen maak je een lijstje: een verlanglijstje voor de Sint, een to do-lijstje met klusjes in het huis, een lijstje met goede voornemens voor het nieuwe jaar, … Maar heb je ook de belangrijkste lijst? Een lijst met contactpersonen in geval van nood, de evacuatiewegen in jouw huis?

Wegenwerken in de Meivuurstraat

Stad Herentals voert betonherstellingen uit in de Meivuurstraat (thv nr 70) in Herentals. Omdat deze weg ook vaak gebruikt wordt door inwoners van Vorselaar willen we u graag informeren.

Ook deze week wordt er nog een betonvak hersteld in de Meivuurstraat. De weg zal voor auto’s volledig afgesloten zijn van 21/11/2017 tot en met 26/11/2017.

Volgende planning is opgesteld door de aannemer:

Vacature beleidsmedewerker handhaving

Voor een intergemeentelijke samenwerking zijn we op zoek naar een beleidsmedewerker handhaving. Je werkt 70% voor het lokaal bestuur Olen en 30% voor het lokaal bestuur Vorselaar in voltijds contractueel dienstverband voor onbepaalde duur, met een wervingsreserve van 1 jaar. Je kandidaat stellen kan tot en met 3 december.

GRUP ‘Vliegveld Malle en omgeving’

grup

Screeningsnota en beslissing MER

Het Vlaamse Gewest is bezig met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vliegveld van malle en omgeving. Het plangebied strekt zich uit over een klein gedeelte in het noorden van de gemeente Vorselaar.

Op afspraak

Als gemeente- en OCMW-bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. Voor de sociale dienst wordt reeds geruime tijd op afspraak gewerkt. Vanaf 1 juli werken ook de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit enkel nog op afspraak.

Vernieuwd e-loket

eloket

Een attest nodig en geen tijd om naar het gemeentehuis te komen? Geen probleem! Er zijn een heleboel attesten beschikbaar in het e-loket. Sommige attesten kan u zelf onmiddellijk online ontvangen! Voor andere attesten is er een handeling van een medewerker nodig en ontvangt u dit attest zo snel mogelijk. Wist u trouwens dat u ook een melding via het e-loket kan doorgeven? Of kinderopvang/speelpleinwerking online kan reserveren?

Neem een kijkje op ons e-loket!

Foto's