Gradients
Horizontale Banner

Aansluitend bij het thema ‘Grenzeloos’ gommen we de grenzen tussen Lille en Vorselaar weg. Vroeger werden beide gemeenten doorkruist door kleine voetwegen of kerkepadjes. Deze trage wegen raakten in onbruik, zo ook de voetweg tussen de Sint-Pieterskerk van Vorselaar en Lille. lees meer

Op zondag 25 mei vinden er opnieuw Europese, Federale en Vlaamse verkiezingen plaats. In Vorselaar wordt sinds enige tijd niet langer met pen en papier, maar wel elektronisch gestemd. Dit heeft tal van voordelen. lees meer

Welkom op deze infopagina’s over de rioleringswerken in ons dorp. Op 31 maart 2014 starten we met de volgende fase van de aanleg van nieuwe riolering ten noorden van Vorselaar.>> ALLE INFO UIT DE PRESENTATIE INFOSESSIE RIOLERING Omdat het belangrijk is om u correct en voldoende in te lichten, bundelen we hier enkele “veel gestelde vragen”. lees meer

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp 'RUP Kern' opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen. lees meer

In 2014 staat het jaarthema in het teken van 'vriendschap'. Exact 1 eeuw geleden brak de eerste wereldoorlog uit. Deze donkere periode wordt in 2014 massaal herdacht. In Vorselaar kozen we als contrast een hoopvol thema, dat verwijst naar vrede en verbroedering. lees meer