Gradients
Horizontale Banner

De voorbije weken vernam u via de media wellicht dat Vorselaar, net zoals heel wat andere gemeenten, is opgenomen in het afschakelplan van de federale overheid. Het is mogelijk dat er deze winter door de uitval van een aantal kerncentrales op bepaalde momenten te weinig stroom ter beschikking zal zijn. lees meer

Fietsgraveren

10/9/14

Een gegraveerde fiets is beter beschermd tegen diefstal. Bovendien kan de politie een gevonden fiets sneller aan de eigenaar terugbezorgen wanneer deze gegraveerd is. De gravure wordt geplaatst met het nieuwe toestel van politiezone Neteland. lees meer

Behaag onze Kempen! Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 20e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen, waaronder Vorselaar. De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. U kan in de periode september-oktober ook plantgoed aankopen via de actie.... lees meer

Zaterdag 27 september nadert met rasse schreden! Zoals je misschien al gehoord hebt trekken we dan met 'Alles (voor) Kids' naar de Lilse Bergen voor een superleuke dag vol actie en avontuur. Er zal heel wat te beleven zijn: een touwenparcours, gocarts, trampolines, een speleobox, een klimmuur, een spannend bosspel en natuurlijk een hele grote speeltuin. lees meer

'RUP Kern'

21/8/14

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp 'RUP Kern' opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen. lees meer

Departement Ruimte-Vlaanderen heeft de procedure plan-MER voor het voormalig militair domein Oostmalle opgestart.Volgens artikel 7 van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007 wordt het plan-MER ter inzage gelegd van 22 augustus 2014 tot en met 20 september 2014.De kennisgevingsnota is raadpleegbaar lees meer

Wespennest

18/7/14

Wil u een wespennest laten verdelgen? Dan kan u hiervoor de hulp inroepen van het brandweerteam uit Herentals. Let wel: deze hulp is niet gratis. De brandweer stelt een handig webformulier ter beschikking. Hoe meer aanvragen via dit formulier binnenkomen, hoe meer tijd er over is voor andere belangrijke zaken. Als het om bijen gaat, vindt u er meteen ook een nummer van een imker. ... lees meer