Vacature projectverantwoordelijke

OCMW Vorselaar zal via het project ‘Foodsavers’ een Vorselaars antennepunt van de Herentalse Kringkruidenier opstarten. Dit antennepunt wordt een ontmoetingsplaats. We zoeken een projectverantwoordelijke (niveau B, 19/38, bepaalde duur tot 30 juni 2019) voor onmiddellijke indiensttreding.

>> lees verder

Herfstvakantie in het Neteland

Binnenkort komt de herfstvakantie er aan. Dan kunnen we de kleine spruiten uit het Neteland natuurlijk niet vergeten! Op uitstap naar een theater, griezelen tijdens een halloweenwandeling, deelnemen aan keicoole workshops of een sportkamp vol actie? De jeugd uit het Neteland zal geen tijd hebben om zich te vervelen!

RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout

Openbaar Onderzoek

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” opgemaakt. Dat RUP heeft tot doel de gemeentelijke ruimtelijke visie op het bedrijventerrein Sassenhout en haar uitbreiding te verankeren.

Vernieuwing voetpaden en aanleg parking

We geven graag een nieuwe update over de geplande werken, deze zomervakantie, in Mgr. Donchelei, Kempenlaan en Kuiperstraat.

De timing en de omvang van de werken zijn een beetje aangepast.

>> WELKE WERKEN?

GRUP ‘Vliegveld Malle en omgeving’

grup

Screeningsnota en beslissing MER

Het Vlaamse Gewest is bezig met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vliegveld van malle en omgeving. Het plangebied strekt zich uit over een klein gedeelte in het noorden van de gemeente Vorselaar.

Op afspraak

Als gemeente- en OCMW-bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. Voor de sociale dienst wordt reeds geruime tijd op afspraak gewerkt. Vanaf 1 juli werken ook de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit enkel nog op afspraak.

Vernieuwd e-loket

eloket

Een attest nodig en geen tijd om naar het gemeentehuis te komen? Geen probleem! Er zijn een heleboel attesten beschikbaar in het e-loket. Sommige attesten kan u zelf onmiddellijk online ontvangen! Voor andere attesten is er een handeling van een medewerker nodig en ontvangt u dit attest zo snel mogelijk. Wist u trouwens dat u ook een melding via het e-loket kan doorgeven? Of kinderopvang/speelpleinwerking online kan reserveren?

Neem een kijkje op ons e-loket!

Foto's