Verkiezingen 2018

In het gemeentehuis en in LDC Sprankel! staat vanaf september een stemcomputer. U kan gratis en vrijblijvend komen oefenen in LDC Sprankel! en het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Kom dus voor 10 oktober zeker eens langs zodat u met een gerust hart kan stemmen! Bent u slecht te been of heeft u op 14 oktober geen vervoer? We helpen u verder!

Programmatische Aanpak Stikstof

Departement omgeving heeft het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) opmaakt. Het heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Wespen

De wesp is heel nuttig voor het 'opkuisen' van de natuur. Het is een heel belangrijke natuurlijke insectenbestrijder: de wespen van 1 nest kunnen bijvoorbeeld op enkele uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen. Maar een wespennest in uw tuin of vlakbij uw huis kan vervelend zijn, vooral met kleine kinderen in de buurt. Je kan zelf de afweging maken:

Firma's die isoleren in naam van de overheid/gemeente?

Van enkele verontruste inwoners kregen we bericht dat een firma in samenwerking met de gemeente op pad zou zijn om groepsaankopen voor isolatie aan te bieden. Deze verkopers werken voor alle duidelijkheid NIET samen met het gemeentebestuur van Vorselaar.
 

Kraanwater Pidpa: drinkbaar en veilig

Van enkele verontruste inwoners kregen we bericht dat een firma in samenwerking met de gemeente op pad zou zijn om de kwaliteit van het kraanwater te controleren en indien nodig een zuiveringstoestel te verkopen. Deze verkopers werken voor alle duidelijkheid NIET samen met het gemeentebestuur van Vorselaar. 

Wegenwerken Zomervakantie

Deze zomer staan er wegenwerken gepland. Dat is voor ons moeilijker (bv. personeelsinzet tijdens verlofperiode en beschikbaarheid bouwmaterialen) maar we doen dat graag om zo de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Er is geen schoolgaand verkeer en veel mensen hebben vakantie.

Foto's