Gradients
Horizontale Banner

OCMW Vorselaar zoekt een hoofdmaatschappelijk werker (niveau B, voltijds, statutair). Klik hier voor meer info en solliciteer voor 16 januari 2015.  lees meer

Dit jaar hebben de Cultuurraad en de Kerkfabriek iets bijzonder voor u in petto. Ze slaagden er immers in om de wereldberoemde Kolacny Brothers en hun Scala naar onze kerk te lokken. De avond wordt gevuld met hemelse songs, die daarom niet steeds heel bekend zijn. Dit maakt de verrassing nog groter. December, zoals de show heet, wordt tweemaal opgevoerd om zo veel mogelijk mensen de kans te geven hem bij te wonen. lees meer

Reeds enkele jaren is er sprake van een uitbreiding van de IOK-verkaveling achter de De Borrekeslaan/Della Faillelaan. In 2014 is er schot in de zaak gekomen. Er wordt een nieuwe wijk van ongeveer 60 bouwgronden voor halfopen bebouwing gerealiseerd, waarvan IOK bijna de helft op de markt zal brengen. lees meer

'RUP Kern'

30/9/14

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp 'RUP Kern' opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen. lees meer

De voorbije weken vernam u via de media wellicht dat Vorselaar, net zoals heel wat andere gemeenten, is opgenomen in het afschakelplan van de federale overheid. Het is mogelijk dat er deze winter, door de uitval van een aantal kerncentrales, op bepaalde momenten te weinig stroom ter beschikking zal zijn. lees meer