Gradients
Horizontale Banner

'RUP Kern'

30/9/14

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp 'RUP Kern' opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen. lees meer

Op zaterdag 4 oktober van 10u tot 17u organiseert de gemeente een gratis ‘Woonbeurs’ in zaal De Dreef. Op een doorlopende infomarkt komen de volgende onderwerpen aan bod: - nieuwe IOK-verkaveling Van de Wervelaan;- nieuwe woonvoorschriften RUP Kern; lees meer

De voorbije weken vernam u via de media wellicht dat Vorselaar, net zoals heel wat andere gemeenten, is opgenomen in het afschakelplan van de federale overheid. Het is mogelijk dat er deze winter, door de uitval van een aantal kerncentrales, op bepaalde momenten te weinig stroom ter beschikking zal zijn. lees meer