Gradients
Horizontale Banner

'RUP Kern'

21/8/14

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp 'RUP Kern' opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen. lees meer

Departement Ruimte-Vlaanderen heeft de procedure plan-MER voor het voormalig militair domein Oostmalle opgestart.Volgens artikel 7 van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma's van 12 oktober 2007 wordt het plan-MER ter inzage gelegd van 22 augustus 2014 tot en met 20 september 2014.De kennisgevingsnota is raadpleegbaar lees meer

Woensdag 20 augustus 2014 bent u van harte welkom op de 5de editie van de openluchtfilm. We spelen de film 'War Horse' van Steven Spielberg. Deze aangrijpende film over de vriendschap tussen een jongeman en zijn paard is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De inkom is gratis en de voorstelling begint om 21u45. lees meer

Binnenkort start Eandis opnieuw met enkele grote werken in Vorselaar. Om de continuïteit en de veiligheid van de levering van aardgas in Vorselaar te kunnen blijven garanderen, investeren IVEKA en Eandis in een vernieuwing van het distributienet. lees meer

Wespennest

18/7/14

Wil u een wespennest laten verdelgen? Dan kan u hiervoor de hulp inroepen van het brandweerteam uit Herentals. Let wel: deze hulp is niet gratis. De brandweer stelt een handig webformulier ter beschikking. Hoe meer aanvragen via dit formulier binnenkomen, hoe meer tijd er over is voor andere belangrijke zaken. Als het om bijen gaat, vindt u er meteen ook een nummer van een imker. ... lees meer

De zomerbrochure met daarin het vakantieaanbod in Vorselaar is er! In de zomerbrochure vindt u alle info over Kinderclub De Regenboog, Speelpleinwerking Kaboem!, leestips uit de bib en sportkampen i.s.m. Sportregio Kempen en Sportrakker. lees meer