Beleid & documenten

Meerjarenplan

De gemeente en het OCMW keurden de meerjarenplanning voor de periode 2014-2019 goed. Het nieuwe plan werd opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De toelichtingsnota meerjarenplan 2014-2019 is beschikbaar in 4 delen (PDF):

Intergemeentelijke samenwerking - oprichtingsakten en statuten