Gradients
Horizontale Banner

Digitaal loket

> Uw contactgegevens koppelen aan het rijksregister 

U kan uw contactgegevens koppelen aan het rijksregister. Zo kunnen onze gemeentelijke diensten u nog sneller en beter van dienst zijn. 

* Meer info: Klik hier

 

> De signaalkaart
Indien u iets wil melden aan onze gemeente, kan dat via bijgaand formuliertje. 

* download hier de signaalkaart
 


> Bezwaarschrift gemeentebelasting
Indien u denkt dat de gemeentebelastingen niet correct zijn berekend of u andere fouten heeft opgemerkt met betrekking tot deze belasting, kan u een bezwaarschrift bezorgen aan de gemeente. 

* download hier het bezwaarschrift gemeentebelasting

 

> Reglement en belasting tweede verblijven

* download hier het reglement belasting op tweede verblijven (behandend gemeenteraad 2 december 2013, publicatie web 19 december 2013)
* download hier het aangifteformulier tweede verblijven (versie 2 december 2013)

 

> Reglement en belasting op leegstand

* download hier het reglement en belasting op leegstand van gebrouwen en woningen (behandend gemeenteraad 2 december 2013, publicatie web 19 december 2013)

 

> Aanvraag ingebruikname openbaar domein
Het tijdelijk innemen van het openbaar domein of de openbare weg door het plaatsen van schutsels, stellingen, containers of andere materialen die nodig zijn bij het bouwen, herbouwen, verbouwen van gebouwen of voor het uitvoeren van andere werken mag niet zomaar.

* download hier het aanvraagformulier ingebruikname openbaar domein


> Technische dienst: oprit, riolering, overkluizing

* download hier het aanvraagformulier overkluizing
* download hier het aanvraagformulier oprit
* download hier het aanvraagformulier signalisatievergunning

 

Sinds 1 januari 2009 verzorgt Hidrorio (Pidpa) het rioleringsnet in Vorselaar. De ganse procedure voor een huisaansluiting vindt u onder deze link op de website van Hidorio.

 

> Subsidie aanvraag afkoppeling hemelwater

Voor meer informatie over de subsidie aanvraag afkoppeling hemelwater: klik hier


> Subsidie aanvraag hemelwaterinstallatie

De gemeente geeft een subsidie indien u een hemelwaterput installeert bij een bestaande woning, terwijl deze niet is opgelegd in uw stedenbouwkundige vergunning. De installatie dient wel te voldoen aan de code van goede praktijk. Vraag hiervan een attest van de installateur.

* download hier het subsidie aanvraagformulier hemelwaterinstallatie

 

> Formulieren voor de verenigingen

Erkende Vorselaarse verenigingen kunnen beroep doen op heel wat ondersteuning door de gemeente. De dienst Vrije Tijd werkte een eenvormig erkenningsreglement uit voor alle verenigingen.

* download hier het formulier erkenning Vorselaarse verenigingen (doc.)

* download hier het reglement erkenning Vorselaarse verenigingen (doc.)

 

> Milieukoopwijzer

* Op de website www.milieukoopwijzer.be kan u controleren of de aangekochte producten milieuvriendelijk zijn of niet. Niet alle producten of leveranciers worden vermeld, maar de website kan wel een goede leidraad zijn.

 

> Subsidiëring Socio-culturele verenigingen

* Voor meer informatie over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen klik hier.

 

> Kandidaten jobstudenten, sportmonitoren en animatoren speelplein Kaboem!

Voor de begeleiding van de verschillende sportactiviteiten is de sportdienst op zoek naar gemotiveerde sportmonitoren.

* Download hier een formulier om je kandidaat te stellen

Op dit ogenblik zoeken we geen extra kandidaten jobstudent of animator speelplein Kaboem! We houden u op de hoogte.

 

> Sportraad

Wilt u  graag lid worden van de sportraad?

Klik hier voor meer informatie.

Bent u al lid van de sportraad?

Klik hier voor enkele nuttige documenten

 

> Reglementen Sportcentrum De Dreef

 Klik hier voor meer informatie.

 

> Nuttige documenten voor sportverenigingen

Klik hier voor de reglementen, aanvraagformulieren van subsidies en voor de erkenning van je vereniging.

 

> Speelstraat

Wilt u uw straat tijdens de zomermaanden omtoveren tot een plaats waar kinderen veilig kunnen spelen?
Dan kan u voor 1 juni een aanvraag indienen op het gemeentehuis.

Klik hier voor meer info.

 

> Jeugdvorming

 klik hier voor meer informatie over de subsidies van kadervorming voor jongeren vanaf 16 jaar.

 

> Fuiven en evenementen

Klik hier voor meer informatie

 

> Nuttige documenten voor jeugdverenigingen

Klik hier voor het reglement en invulformulieren voor de subsidiëring van jeugdverenigingen.