OCMW-raad

 

 

 

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

  • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
  • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
  • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
  • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
  • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
  • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
  • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
  • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
  • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

03 april 2018

1. Goedkeuring werd verleend aan de raamovereenkomst Farys voor de aankoop van maaltijdcheques.
 

08 mei 2018

1. Goedkeuring van de agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger voor de AV van IOK
2. Goedkeur(ing van agenda en aanstelling van vertegenwoordier voor de AV van Cipal
3. Vaststelling en goedkeuring van de Jaarrekening 2017 van het OCMW
4. Goedkeruing van de wijzigingen aan het Noodopvangplan, georganiseerd vanuit WZK
5. Kennisname van het Auditrapport van de externe audit mbt§ het budgetbeheerproces.

 

05 juni 2018

1. Goedkeuring aanstelling van een functionaris gegevensbescherming ingevolge de gewijzigde privacy wetgeving.
2. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol Arbeidsauditoraat - OCMW's rond informatieuitwisseling.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN