OCMW-raad

 

 

 

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

  • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
  • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
  • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
  • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
  • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
  • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
  • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
  • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
  • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

08 mei 2018

1. Goedkeuring van de agenda en aanstelling van een vertegenwoordiger voor de AV van IOK
2. Goedkeur(ing van agenda en aanstelling van vertegenwoordier voor de AV van Cipal
3. Vaststelling en goedkeuring van de Jaarrekening 2017 van het OCMW
4. Goedkeruing van de wijzigingen aan het Noodopvangplan, georganiseerd vanuit WZK
5. Kennisname van het Auditrapport van de externe audit mbt§ het budgetbeheerproces.

 

05 juni 2018

1. Goedkeuring aanstelling van een functionaris gegevensbescherming ingevolge de gewijzigde privacy wetgeving.
2. Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol Arbeidsauditoraat - OCMW's rond informatieuitwisseling.

03 juli 2018

1. Goedkeuring werd verleend aan de beheersovereenkomst afgesloten tussen OCMW en gemeente
2. Kennis werd genomen van rapportage van dagelijks personeelsbeheer en dagelijks bestuur over de periode 2017 - juni 2018.
3. Goedkeuring werd verleend aan de functieomschrijving en aanstelling van de coördinator Burger & Welzijn en van Interne Zaken
4. Kennis werd genomen van de beslissing ivm de algemeen en waarnemend financieel directeur
5. Goedkeuring werd verleend aan een aantal wijzigingen aan het prijzenbeleid van het LDC Sprankel!
6. De aanstelling van een nieuwe functionaris informatieveiligheid en gegevensbescherming werd goedgekeurd.

08 augustus 2018

1. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van de garage in de Kievitlaan
2. Goedkeuring werd verleend aan de jaarverslagen, kwaliteitsplanning en kwaliteitshandboeken van Sprankel! en De Schittering.

04 september 2018

1. De statistieken
2. De mogelijkheid tot aanwerving van 1 VTE medewerker op de sociale dienst via het systeem van de sociale maribel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN