OCMW-raad

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

 • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
 • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
 • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
 • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
 • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
 • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
 • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
 • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
 • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

05 SEPTEMBER 2017

1. De budgetwijziging 2017 - 01 werd goedgekeurd en vastgesteld.
2. Het nieuwe bestek voor levering van warme maaltijden werd goedgekeurd
3. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van een aantal gronden en garage
4. Kennis werd genomen van de jaarrekening 2016 van Welzijnszorg Kempen

01 AUGUSTUS 2017
1. Goedkeuring werd verleend om onder voorwaarde toe te treden tot de Wooncel, georganiseerd vanuit WZK
2. Principieel gaat de OCMW raad akkoord met de aankoop van het pand gelege in de Nieuwstraat 3
3. De wijzigingen aan de kwaliteitshandboeken van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum werden goedgekeurd
4. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures.

04 JULI 2017
1. De raad nam kennis van de vooruitgang van de doelstellingen 2014 - 2019
2. Het jaarverslag 2016 van De Schittering werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de ontwikkelingen van groep Talent
4. De samenwerkingsovereenkomst met Milieu & Werk vzw ikv het project Food Savers werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures

06 JUNI 2017
1. Goedkeuring werd verleend aan de overname door het OCMW van de aandelen van PWA Vorselaar in 't Gerief
2. De seniorengids werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de jaarverslagen 2016 van Sprankel! en schuldbemiddeling
4. De invoering van een cadeaubon voor het dorpsrestaurant werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan de aansluiting van het OCMW bij Farys ikv samenaankopen

02 MEI 2017
Vaststelling en goedkeuring  jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016.

11 APRIL 2017

 1.  Kennis werd genomen van de rapportage van dagelijks personeelsbeheer en bestuur
 2.  Een kleine aanpassing aan de verblijfsovereenkomst van de SF werd goedgekeurd
 3.  Goedkeuring werd verleend aan de intentieverklaring van SPAAK
 4.  Kennis werd genomen van het jaarverslag 2016 van PBW
 5.  Goedkeuring werd verleend aan het JAP 2017 PBW

7 FEBRUARI 2017

 1. De administratief medewerker werd aangesteld om de raadplegingen van KSZ stromen in dossiers na te gaan
 2. Kennis werd gegeven van het Syntheserapport van KONtact
 3. Het OCMW zal deelnemen aan de vzw FEESTvarken

3 JANUARI 2017

 1. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van een perceel grond aan de Molenbaan en dit ter uitbreiding van de gemeentelijke werkhal
 2. De modelovereenkomst van het GPMI werd goedgekeurd
 3. Kennis werd genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de gouverneur
 4. Tevens werd kennis genomen van de meerjarenbegroting, de budgetwijziging en het budget 2017 van WZK

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN