OCMW-raad

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

 • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
 • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
 • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
 • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
 • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
 • Chris Van Opstal - Nieuwstraat 116 - Actiev
 • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
 • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
 • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

02 MEI 2017
Vaststelling en goedkeuring  jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016.

11 APRIL 2017

 1.  Kennis werd genomen van de rapportage van dagelijks personeelsbeheer en bestuur
 2.  Een kleine aanpassing aan de verblijfsovereenkomst van de SF werd goedgekeurd
 3.  Goedkeuring werd verleend aan de intentieverklaring van SPAAK
 4.  Kennis werd genomen van het jaarverslag 2016 van PBW
 5.  Goedkeuring werd verleend aan het JAP 2017 PBW

7 FEBRUARI 2017

 1. De administratief medewerker werd aangesteld om de raadplegingen van KSZ stromen in dossiers na te gaan
 2. Kennis werd gegeven van het Syntheserapport van KONtact
 3. Het OCMW zal deelnemen aan de vzw FEESTvarken

3 JANUARI 2017

 1. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van een perceel grond aan de Molenbaan en dit ter uitbreiding van de gemeentelijke werkhal
 2. De modelovereenkomst van het GPMI werd goedgekeurd
 3. Kennis werd genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de gouverneur
 4. Tevens werd kennis genomen van de meerjarenbegroting, de budgetwijziging en het budget 2017 van WZK

 

6 DECEMBER 2016

 • De raad nam kennis van en verleende goedkeuring aan de rapportage 2015-2016 van organisatiebeheersing
 •  De nieuwe interne regeling rond huisvesting en het aangepast huishoudelijk reglement werden goedgekeurd
 •  Goedkeuring werd verleend aan het aangepaste reglement mantelzorgtoelage
 •  Op de vraag van WZK tot toetreding tot de dienst Collectieve Schulodenregeling werd negatief beslist
 •  De vertegenwoordiging voor de algemene vergadering van Cipal werd vastgesteld
 •  Principiële interesse werd betoond voor het voorstel vanuit IOK tot de oprichting van een Kempense Aankoopdienst

 

8 NOVEMBER 2016

 • Zowel de budgetwijziging 2016/1 als het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014 – 2019 werden vastgesteld en goedgekeurd
 • Een werkingsbijdrage voor het SVK ISOM werd goedgekeurd
 • De beslissing rond een al dan niet deelname aan de Wooncel werd uitgesteld
 • Goedkeuring werd verleend aan het Strategische Actieplan 2014-2019 van het Forum Lokale Werkgelegenheid Middenkempen
 • De werking van de Rolmobiel werd geëvalueerd en er werd een verder engagement opgenomen
 • Goedkeuring werd verleend aan het inhuren van Zonnige Kempen van de Kuiperstraat 10
 • De aankoop van een semi – professionele afwasmachine voor Sprankel! werd goedgekeurd
   

4 OKTOBER 2016

 • goedkeuring werd gegeven aan de verkoop van de gronden van de Nachtegaal aan Zonnige Kempen
 • de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met ’t Kiertje werd goedgekeurd
 • het verslag van de controle van de POD MI rond de analyse van de processen werd besproken
 • de besteding van de VIA4 restmiddelen werd behandeld
 • goedkeuring werd verleend aan de minimumlevering voor energie tijdens de komende wintermaanden
 • de oprichting van een Wooncel i.k.v. de vluchtelingeproblematiek werd besproken

 

ANDERE DOCUMENTEN