OCMW-raad

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

  • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
  • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
  • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
  • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
  • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
  • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
  • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
  • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
  • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

03 OKTOBER 2017
1. Goedkeuring werd verleend aan een wijziging van het dagelijks bestuur en de vrijstelling van visumverplichting
2. De aankoop van de woning in de Nieuwstraat 3 werd goedgekeurd
3. De verdere samenwerking in het kader van het Huis van het Kind werd goedgekeurd
4. Kennis werd genomen van de intergemeentelijke regeling rond het wijkwerken
5. Tevens werd kennis genomen van een stand van zaken van Groep Talent
6. Zowel de agenda als de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van Cipal werd behandeld
7. Kennis werd genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de toezichthoudende overheid
8. Goedkeuring werd verleend aan een aantal interne procedures
9. Een beslissing werd genomen inzake de hospitalisatieverzekering voor de medewerkers

05 SEPTEMBER 2017

1. De budgetwijziging 2017 - 01 werd goedgekeurd en vastgesteld.
2. Het nieuwe bestek voor levering van warme maaltijden werd goedgekeurd
3. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van een aantal gronden en garage
4. Kennis werd genomen van de jaarrekening 2016 van Welzijnszorg Kempen

01 AUGUSTUS 2017
1. Goedkeuring werd verleend om onder voorwaarde toe te treden tot de Wooncel, georganiseerd vanuit WZK
2. Principieel gaat de OCMW raad akkoord met de aankoop van het pand gelege in de Nieuwstraat 3
3. De wijzigingen aan de kwaliteitshandboeken van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum werden goedgekeurd
4. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures.

04 JULI 2017
1. De raad nam kennis van de vooruitgang van de doelstellingen 2014 - 2019
2. Het jaarverslag 2016 van De Schittering werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de ontwikkelingen van groep Talent
4. De samenwerkingsovereenkomst met Milieu & Werk vzw ikv het project Food Savers werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures

06 JUNI 2017
1. Goedkeuring werd verleend aan de overname door het OCMW van de aandelen van PWA Vorselaar in 't Gerief
2. De seniorengids werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de jaarverslagen 2016 van Sprankel! en schuldbemiddeling
4. De invoering van een cadeaubon voor het dorpsrestaurant werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan de aansluiting van het OCMW bij Farys ikv samenaankopen

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN