Gemeentelijke basisschool 'De Knipoog'

De gemeentelijke lagere school, met zijn roepnaam beter bekend als 'De Knipoog' of ook 'de jongensschool' biedt gemengd kleuter- en lager onderwijs aan. De school wil een hoge kwaliteitszorg garanderen en de overgang tussen het kleuter en het lager onderwijs zo klein mogelijk maken. Door de aanwezigheid van kleuters in onze school, kunnen we eenzelfde visie in opvoeding en onderwijs nastreven voor al onze kinderen tussen 2,5 tot 12 jaar.

De gemeentelijke school wil aan de kinderen duidelijke ankerpunten, veiligheid en geborgenheid geven. Het kind staat centraal en wordt benaderd vanuit zijn of haar eigen leefwereld en achtergrond. De actieve werking van het oudercomité en de participatieraad, inspraakorganen van de school, staat borg voor een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen. Bovendien staat een enthousiast schoolteam klaar voor u en uw kinderen!

Bezoek ook de website van De Knipoog zelf.