Wijzigingen Containerpark

Vanaf 1 januari verandert er heel wat op het containerpark.

- vanaf dan is het containerpark op maandag open en op donderdag gesloten;
- het zomeruur verdwijnt: op woensdag gelden altijd de uren van 12u tot 19u;
- luiers mogen gewoon bij het restafval en worden niet langer gratis aanvaard op het containerpark (jonge gezinnen krijgen automatisch een diftarkorting, met een medische reden krijgt u diftarkorting na een doktersattest);
- u kan enkel nog met bankkaart betalen (vanaf 11 januari);
- u heeft enkel nog met uw e-ID toegang tot het containerpark.

U leest er alles over in deze brochure.

> Info: milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29

 

Gratis luiers op het containerpark vervangen door diftar-korting

Vanaf 1 januari kan u geen luiers meer gratis inleveren op containerpark. Restafval gratis aanvaarden staat haaks op het diftar-principe dat in gans de Kempen wordt gebruikt. Ook op Vlaams niveau is duidelijk verboden om nog restafval gratis te aanvaarden.
We zijn in de regio zowat de laatste gemeente die dat in stand hield. Zo ontstond er een heus afvaltoerisme: heel wat mensen dumpten via contacten of familie in Vorselaar op woensdag de berg luiers van de voorbije week: jaarlijks 56 ton luiers aan een nettokost van € 12.500. Dat is niet langer houdbaar. De Vorselaarse inwoners betalen dan het afval van de andere buurgemeenten.

Vorselaar voorziet in vervangende subsidies waarbij de jonge ouders toch ondersteund blijven. Er is een subsidie voor wasbare luiers. Bovendien krijgen ouders vanaf 1 januari jaarlijks (en dat 3 jaar lang per kind) een korting op de diftar-factuur van € 30 per jaar. Die € 90, samen met een bijkomende geboortepremie van € 75, is de hoogste tegemoetkoming die in de ganse regio wordt gegeven aan gezinsondersteuning. We blijven dus een erg gezinsvriendelijk beleid garanderen.

Personen met medische problemen, meer bepaald incontinentie, thuisdialyse en stomapatiënten, dienen jaarlijks voor 1 januari een medisch attest in te dienen bij de gemeente. Komt u in aanmerking voor deze toelage? Dien dan nu voor 31 januari 2017 dit attest in bij de gemeente.

 

> Info: info@vorselaar.be, 014 50 71 29