Update wegenwerken Spieke en Tip / Kerkstraat

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werken in het dorpscentrum. Pleintje Tip en Spieke worden afgewerkt en ook de Kerkstraat krijgt een nieuw wegdek.

We hebben tot dusver de werken steeds kunnen doen in eigen beheer: dus met heel wat minder middelen én ook zonder de straten af te sluiten. Dat zorgt ervoor dat de totale doorlooptijd van de werken wat langer is … maar ook dat de bereikbaarheid ten allen tijde gegarandeerd blijft (bv. voor de handelszaken).

De technische dienst heeft al hard gewerkt en ondertussen is u de nieuwe aanblik van de pleinen al verschenen. Het nieuwe voetpad, aansluitend op de Molenstraat (pleintje Heikant) is aangelegd en ook de laatste parkeerplaatsen daar zijn aangelegd. De vier bomen zijn geplant: zowel op pleintje Tip als pleintje Spieke. Die bomen zijn identiek aan de bomen aan de kerk … en dat vormt samen één geheel met telkens dezelfde materialen, zelfde zitbanken, zelfde fietsenstallingen, zelfde verlichting en zelfde groen-aanplantingen. Het geheel is een enorme stap in de dorpskernverfraaiing, veilige voetpaden, de uitstraling van de buurt en ook inzake mobiliteit. De aanzuigbeweging richting Kuiperstraat (verkeer dat extra snelheid maakte vanuit Kerkstraat), het verkeerd parkeren ter hoogte van de nachtwinkel, het snel verkeer komende uit pleintje Heikant en het spookrijden in de richting van dat pleintje, is allemaal verleden tijd. Het zijn dus enorme stappen in de goede richting.

Om het helemaal af te werken komt er in de paasvakantie nog een volledig nieuwe weg, in dezelfde stijl en materialen als de Kerkstraat. Die nieuwe weg wordt aangelegd, vanaf dierenartsenpraktijk Alpha, langs de nieuwe pleintjes tot aan het begin van de Kempenlaan. Dan is de ganse zone 30 helemaal heraangelegd. Dat betekent wel dat er zich even een vervelende fase in de werken aandient. Nu kan het niet anders dat sommige straten afgesloten dienen te worden. De aanleg van een nieuwe weg gebeurt bewust in de paasvakantie om de overlast tot een minimum te beperken.

Een overzicht van de wegen die afgesloten moeten worden:

  • Vanaf donderdag 16/03 is de Molenstraat doodlopend vanuit pleintje Heikant om de aansluiting op het pleintje Heikant te kunnen maken en daar ook veilig de parkeerplaatsen en aanplantingen te kunnen uitvoeren. Dat geldt enkel tijdens de werkuren. ’s Avonds en ook vanaf vrijdagnamiddag tot maandagmorgen wordt de zone dus terug opengesteld. Kuiperstraat en Kerkstraat/Kempenlaan blijven gewoon open, alsook de toegang tot pleintje Heikant (tot aan 5voor12) zodat klanten voor de handelszaken in Molenstraat op het pleintje kunnen parkeren.
  • Tijdens de paasvakantie, vanaf maandag 3 april (tot vrijdag 14 april) gaat de ganse zone tussen Kerkstraat/Kuiperstraat/Molenstraat en Kempenlaan volledig dicht. Dat geeft de aannemers de kans om op een korte periode (en vooraleer het verkeer weer op gang komt na de paasvakantie) de volledige werf af te werken. Onze technische dienst breekt dan de weg helemaal uit en ondertussen start de aannemer al met de aanleg van een nieuwe weg. We garanderen dat dit volledig afgerond is tegen het Paasweekend. Zodoende wordt de overlast beperkt tot enkel het paasverlof zelf.

Tijdens die paasvakantie worden enkele begeleidende maatregelen getroffen om toch voor klanten en bewoners wat tegemoet te komen. Voor de handelszaken in Kuiperstraat /pleintje (bv. bakkerij Hendrix, apotheek, De Gulde, Den Tip en B-Post) wordt gezorgd voor een plaatselijke omleiding langs het kleine Guldenpadje (waardoor klanten nog de Kuiperstraat kunnen inrijden en weer weg kunnen rijden via de enkele rijrichting langs Guldenpad naar Boulevard … ze hoeven dus niet te keren ter hoogte van de Post). Voor de handelszaken van Molenstraat (bv. Poelmans, Babor, Wens, Record Bank, Sisghaan, Fintro, De Gouden Kom, Den Tip en nachtwinkel) blijft de parking aan pleintje Heikant beschikbaar. Voor de handelszaken in Kerkstraat (bv. Kleyne genoegen, Alpha, Argenta, CM, Tattoo shop, Izabeau, De Gouden Kom, Fintro) blijven de parkeerplaatsen aan de kerk en Cardijnlaan ter beschikking. En voor de bewoners van de Kempenlaan werd afgesproken dat Carrefour/GB haar parking ter beschikking houdt zoals dat ook het geval was bij eerdere werken. In de Kempenlaan wordt dus tijdens die werken ook een parkeerverbod ingevoerd omdat er in die straat een dubbele rijrichting wordt ingevoerd (zoals bij de kermis vroeger of bij de werken aan de voetpaden). Verkeer in Kempenlaan kan in beide richtingen vanuit de Goorbergenlaan tot aan de parking van Carrefour/GB.

> Info: td@vorselaar.be, 014 50 71 07