Omgevingsvergunning

Binnenkort gaat de omgevingsvergunning van kracht. Ze vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning.

Voor projecten op Vlaams en provinciaal niveau start de omgevingsvergunning op 23 februari. Onze gemeente stapt in op 1 juni. U hebt vanaf dan een omgevingsvergunning nodig voor bv. een nieuwe woning of een tuinhuis te bouwen, een grond te verkavelen of voor het uitbaten van inrichtingen waarvoor tot dan een milieuvergunning noodzakelijk was.

Vanaf 23 februari moeten dossiers, waarbij de medewerking van een architect verplicht is, sowieso digitaal ingediend worden via het Vlaamse omgevingsloket.

Vanaf 1 juni helpen wij u graag verder om uw dossier digitaal in te dienen, wanneer u geen landmeter, architect of studiebureau onder de arm neemt. Maak hiervoor een afspraak met onze dienst Ruimtelijke Ordening of Milieu.  

U vindt de nieuwe procedures, bijhorende regelgeving en handleidingen op  www.omgevingsloket.be.

> Info: ro@vorselaar.be,014 50 71 27