Op afspraak

Als gemeente- en OCMW-bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. De sociale dienst, technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit zijn daarom enkel nog op afspraak te bezoeken.

Op die manier:

  • verkort de wachtrij;
  • verkort de behandelingstijd omdat we de afspraak en jouw dossier beter kunnen voorbereiden;
  • weet je meteen wat je moet meebrengen voor de behandeling van je dossier.

Hoe maak je een afspraak?

  • op 014 50 71 09 of ro@vorselaar.be voor ruimtelijke ordening (bespreking (ver)bouwdossier, bespreking bouwmogelijkheden, inkijken dossier i.k.v. openbare onderzoeken, …)
  • op 014 50 71 29 of milieu@vorselaar.be voor milieu (bespreking milieudossiers, samenaankopen groene stroom, kappen van bomen, …)
  • op 014 50 71 03 of td@vorselaar.be voor de technische dienst (innames openbaar domein, overkluizingen, …)

Neem zeker ook een kijkje op www.vorselaar.be/eloket. In ons e-loket bieden we heel wat documenten online aan, zodat je je niet meer hoeft te verplaatsen naar het gemeentehuis.