Op afspraak

Als gemeente- en OCMW-bestuur willen we onze dienstverlening steeds verbeteren. Voor de sociale dienst wordt reeds geruime tijd op afspraak gewerkt. Vanaf 1 juli werken ook de technische dienst en de diensten ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken en mobiliteit enkel nog op afspraak.

Op die manier:

  • verkort de wachtrij;
  • verkort de behandelingstijd omdat we de afspraak en jouw dossier beter kunnen voorbereiden;
  • weet je meteen wat je moet meebrengen voor de behandeling van je dossier.

Hoe maak je een afspraak?

  • op 014 50 71 09 of ro@vorselaar.be voor ruimtelijke ordening (bespreking (ver)bouwdossier, bespreking bouwmogelijkheden, inkijken dossier i.k.v. openbare onderzoeken, …)
  • op 014 50 71 29 of milieu@vorselaar.be voor milieu (bespreking milieudossiers, samenaankopen groene stroom, kappen van bomen, …)
  • op 014 50 71 03 of td@vorselaar.be voor de technische dienst (innames openbaar domein, overkluizingen, …)

Neem zeker ook een kijkje op www.vorselaar.be/eloket. In ons e-loket bieden we heel wat documenten online aan, zodat je je niet meer hoeft te verplaatsen naar het gemeentehuis.