Vernieuwing voetpaden en aanleg parking

We geven graag een nieuwe update over de geplande werken, deze zomervakantie, in Mgr. Donchelei, Kempenlaan en Kuiperstraat.

>> WELKE WERKEN?
In de Donchelei voorzien we in een nieuwe parkeerstrook en 72 bijkomende parkeerplaatsen (aparte parking van 60 wagens + 12 extra plaatsen recht tegenover Den Engel). De extra parking die aangelegd wordt, kan ’s avonds en in het weekend ook door de inwoners worden gebruikt. Ook het straatbeeld wordt verfraaid: er komt een veilige schooloversteek en de onduidelijkheid over het parkeren (bus versus auto) wordt weggewerkt. De afscheiding met het privé-domein van de zusters en de school gebeurt op een groene manier: met bomen en een doornloze hulsthaag.

In de Kuiperstraat worden aan beide zijden van de weg nog nieuwe voetpaden gelegd. Die worden aangewerkt tot in Schoolstraat. Ook de hoek met Cardijnlaan (t.h.v. nieuwe appartementen) wordt netjes aangepast zodat alles een afgewerkt geheel geeft. De zone aan de Post (verhoogde leuning) en de zone voor het nieuwe appartementsgebouw (op de hoek met Schoolstraat) zijn al voorzien van nieuwe klinkers, alsook de koppeling aan pleintje Tip. Het betreft dus enkel de bestaande, oude voetpaden die nog in oude betondals liggen. Tot slot wordt ook de Kempenlaan (even huisnummers) nog voorzien van een nieuw voetpad.

We hebben al die werken bewust gepland in de zomervakantie. Onze technische dienst werkt tijdens het bouwverlof volop door … om zodoende voor de start van het schooljaar met alle werken klaar te zijn. Aangezien zulke werken tijdelijk ook wat hinder met zich meebrengen, lichten we graag nog eens even de planning en mogelijke (tijdelijke) ongemakken van de werken toe.

>> DONCHELEI
De opbraakwerken van het voetpad en de parkeerstrook aan de Mgr. Donchelei zijn al gestart. Op 31 juli start de aannemer. Regelmatig, en zeker bij de aanleg, kan enkel plaatselijk verkeer terecht in de Mgr. Donchelei. De straat moet een tijdje in werfsituatie blijven liggen om ook de andere werken in het centrum tijdig rond te krijgen. Bedankt voor uw begrip.

>> KEMPENLAAN
Tussen maandag 31 juli en dinsdag 8 augustus zullen de voetpaden van de Kempenlaan uitgebroken worden. De plaatsing van boordstenen, fundering en nieuwe klinkers gebeurt voor de Kempenlaan tussen 9 en 18 augustus. De eerste twee dagen worden boordstenen geplaatst (9 en 10 augustus), op vrijdag 11 augustus start men met funderingswerken. Die worden afgerond na het verlengde weekend op 16 augustus. Op donderdag/vrijdag 17 en 18 augustus worden de nieuwe klinkers dan gelegd, wordt het nieuwe voetpad ingezand en wordt de straat opgeruimd.

>> KUIPERSTRAAT
De kant van de even huisnummers in de Kuiperstraat wordt opgebroken aansluitend op de Kempenlaan (week van 7 augustus). De aanleg gebeurt als volgt: boordstenen op 11 en 16 augustus, funderingswerken op 17 en 18 augustus en nieuwe klinkers leggen vanaf maandag 21 augustus. De kant van de even huisnummers moet volledig klaar zijn tegen 23 augustus. 

De zijde van de oneven huisnummers wordt pas opgebroken in de week van 14 augustus. De heraanleg gebeurt op een gelijkaardige manier aansluitend op de oneven zijde: boordstenen op 21 en 22 augustus, funderingswerken op 23 en 24 augustus en nieuwe klinkers leggen vanaf maandag 28 augustus.

>> EINDE WERKEN
Tegen 30 augustus moeten alle werken zijn beëindigd. Hopelijk zijn er in die periode geen grote regenperiodes. We proberen de straten maximaal bereikbaar te houden, minstens voor de eigen inwoners. Op het moment dat een oprit moet worden aangelegd, kan dat natuurlijk niet worden gewaarborgd. Spreek daarover de aannemer ter plaatse gerust aan. Zij zijn continu in overleg met de gemeente. In de straten waar er gewerkt wordt gelden parkeerverboden en is er kans op wat hinder. Straten blijven echter bereikbaar, behalve tijdens één week (de week van 21 tot 25 augustus). Op dat moment moeten we de Kuiperstraat afsluiten om veilig te kunnen werken aan beide kanten van de weg. De Donchelei is enkel beschikbaar voor plaatselijk verkeer.

Bedankt voor uw begrip en medewerking. Op het einde van deze zomer zal iedereen kunnen genieten van mooie, nieuwe voetpaden in het ganse dorpscentrum.

> Info: mobiliteit@vorselaar.be, 014 50 71 07