Openbaar onderzoek vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie

De Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed stelt de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen opnieuw vast. Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert daarom een openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 30 juli 2018. Daarbij krijgt iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren in te dienen. Alle gegevens hierover vindt u op: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Onze gemeente werkt samen met 5 andere gemeenten, Kempens Karakter en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete in een intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed: “IOED Land van Nete en Aa”.
Op 21 juni 2018 organiseert IOED Land van Nete en Aa een infosessie over de nieuwe vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Daar kan u al uw vragen stellen. U bent van harte welkom om 19 uur in de Lakenhalle te Herentals.

Kan u er niet bij zijn, maar zit u toch nog met vragen? U kan terecht bij Ellen Van de Velde - 0474/44 06 84 - ellen@kempenskarakter.be

> Meer info