Wegenwerken Zomervakantie

Deze zomer staan er wegenwerken gepland. Dat is voor ons moeilijker (bv. personeelsinzet tijdens verlofperiode en beschikbaarheid bouwmaterialen) maar we doen dat graag om zo de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Er is geen schoolgaand verkeer en veel mensen hebben vakantie.

1. VERKEERSDREMPELS
Tijdens het bouwverlof, tussen 9/7 en 20/7, zullen de drempels in Goorbergenlaan (kruispunt van Carrefour en aan Heikant) heraangelegd worden met prefab-oprijboorden. Deze vertoonden verzakkingen en opstoten van klinkers. Om alle straten vlot bereikbaar te houden, wordt een omleiding voorzien en wordt de Boulevard (tussen Goorbergenlaan en Kempenlaan) en de Kempenlaan (tussen Kerkstraat en Goorbergenlaan) tijdelijk tweerichtingsverkeer. Maandag 23/7 gaan de straten terug open. Dan hebben de funderingen voldoende kunnen uitharden.

2. VOETPAD NIEUWSTRAAT/VELDSTRAAT
De voorbije jaren werden al heel wat voetpaden aangepakt. Deze zomer wordt het voetpad tussen het gemeentehuis en de bib vernieuwd, net als de overzijde aan Ninfea (tussen Veldstraat, Nieuwstraat en Merellaan). We voorzien er meteen toegankelijke mindervaliden-boordstenen.

3. MOBILITEIT VAN DE WERVELAAN
Vorselaar werd één van de laureaten van de provinciale wedstrijd ‘verkeersveilige gemeente’. In een workshop werden nog extra ingrepen voorbereid. De Van de Wervelaan is in de jaren ’60 veel te breed ontworpen en dat zorgt voor te snel verkeer. Na overleg met alle diensten en politie, worden 2 proefopstellingen met wegversmallingen geplaatst (waar de fietsers voorrang houden) en extra borden om de voorrang aan rechts aan te duiden.

4. SCHOOLOMGEVING WERVETUIN
De parkeerzone voor de Wervetuin wordt helemaal heraangelegd, in overleg met de school. Er komt een apart voetpad achter de parkeerstrook zodat ouders veilig kunnen doorsteken richting centrum, de Borrekenslaan of Molenbaan.

5. WATERLEIDING BOULEVARD
De Boulevard wordt de komende jaren helemaal heraangelegd zoals de Cardijnlaan. Dan maakt van Boulevard een aangename straat in natuurlijke materialen, met meer groen en duidelijke parkeerzones. Vanaf 30/7 zal een aannemer alvast voorbereidende werken om het drinkwaternet te saneren. De aannemer start aan de kant van Kuiperstraat zodat de zone met veel schoolgaand verkeer zeker klaar is tegen 1/9.

6. ASFALTERINGSWERKEN
Dit jaar stonden ook enkele asfalteringswerken gebudgetteerd. Onder meer in de Schransstraat, de aanzet tot de Kardinaalswijk en op het Sassenhout en Neerzand worden stukken asfalt vernieuwd tijdens de 2de week van augustus.

De freeswerken zullen gebeuren op vrijdag 10 augustus en de asfalt zal gelegd worden op maandag 13 augustus.

Volgende straten zullen aangepakt worden: Kuiperstraat, Rozenlaan (tussen Tuinweg en Tulpenlaan), kruispunt Diamantstraat x Schransstraat, Neerzand

> Info: td@vorselaar.be, 014 50 71 07