Wegenwerken Waterleiding Pidpa

In februari 2019 startte Pidpa met de aanleg van een nieuwe ruwwaterleiding van Malle naar Grobbendonk. De werken gebeuren niet op grondgebied van Vorselaar, wel in onze buurgemeenten.

Er kan echter verkeershinder zijn t.h.v. Rommelzwaan (naast E34) en t.h.v. Heirbaan (Gouverneur Kinsbergen Fietspad en Zandweg richting Pulle). Voor fietsers wordt t.h.v. Rommelzwaan een doorgang voorzien.

Pidpa investeert voortdurend in haar drinkwaterinfrastructuur. Op deze manier zorgt Pidpa ervoor dat u op elk moment kan genieten van drinkwater van uitstekende kwaliteit.
Binnenkort vernieuwt Pidpa de ruwwaterleiding, die loopt van Malle tot aan het productiecentrum in Grobbendonk. Het vernieuwen van deze leiding houdt in dat de bestaande leiding wordt weggenomen en vervangen. Dit kan plaatselijk, en zeker voor u als bewoner, hinder veroorzaken, daar de rijbaan opengebroken wordt om deze werken uit te voeren.
Het spreekt voor zich dat wij de hinder tot een minimum willen beperken. Hiervoor
-    worden de werken uitgevoerd in samenspraak met de verschillende gemeentediensten
-    wordt een omleiding en de nodige signalisatie voorzien, waarbij de veiligheid van de bewoners, de voetgangers en de fietsers centraal staat.

De eigenlijke werken gingen van start in februari 2019 en zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond zijn vóór 1 juli 2019. Eventueel kunnen plaatselijk al een aantal kleinere werken starten, evenwel zonder noemenswaardige hinder.
U kan tijdens de gehele duur van de werken blijven genieten van uw drinkwater. Mocht het toch nodig zijn om de levering van uw drinkwater kortstondig te onderbreken, dan wordt u hiervan op voorhand verwittigd.
Pidpa, aannemer THV Canalco – APK en de betrokken gemeenten willen u graag zo goed mogelijk informeren:

Stand van zaken:

  • ter hoogte van Rommelzwaan: testfase loopt volop. Bij positieve resultaten zal de rijweg begin mei terug hersteld zijn en open voor verkeer. Momenteel enkel fietsverkeer mogelijk.
  • ter hoogte van Heirbaan en Pulderdijk: geen doorgang, ook niet voor fietsers

> Info: https://www.pidpa.be/werken/ruwwaterleiding-malle-grobbendonk
mobiliteit@vorselaar.be, 014 50 71 03