Captatieverbod Molenbeek, Bosbeek en Kleine Beek

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een captatieverbod voor 9 stroomgebieden in. Het waterpeil is er kritisch laag. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. In Vorselaar gaat het om de Molenbeek, Bosbeek en Kleine Beek.
 

De gouverneur van de provincie Antwerpen kondigt een lokaal captatieverbod af in 9 stroomgebieden, ook in Vorselaar: Molenbeek, Bosbeek en Kleine Beek. In deze gebieden mag uit geen enkele onbevaarbare waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en ook visvijvers volledig moeten afgekoppeld worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur tot de opheffing van het politiebesluit. Het blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen

 

foto