Financieel

Schuldhulpverlening
Bemiddeling met schuldeisers, budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling: het zijn allemaal mogelijkheden die het OCMW u kan bieden wanneer u te maken heeft met schulden. Voor meer informatie kan u ook terecht op de website van eerste hulp bij schulden.

Leefloon
Heeft u door omstandigheden geen enkel inkomen, dan kan u een aanvraag indienen op het OCMW voor een minimuminkomen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan het OCMW u een leefloon uitbetalen.

Financiële steun
U beschikt over een inkomen, maar dit is tijdelijk te klein om alle noodzakelijke kosten van bijvoorbeeld energie, medische kosten, onderhoud, huur, ... te betalen? Om de moeilijke periode te overbruggen, kan u individuele steunverlening aanvragen.

Stookolietoelage / verwarmingstoelage
Wie met stookolie verwarmt en kwetsbaar is, kane een stookolietoelage krijgen van het OCMW. Het gaat dan om mensen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met een laag inkomen en mensen in schuldbemiddeling. De brandstof is ofwel huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type C) of bulkpropaangas. Een aanvraag kan het ganse jaar door maar moet wel binnen de 60 dagen na de levering gebeuren. Het OCMW doet een sociaal onderzoek en beslist over de toekenning. Alle informatie kan u bekomen op onze sociale dienst of via deze link.

Lokale Adviescommissie
Heeft u moeilijkheden met het betalen van uw factuur van elektriciteit, gas en/of water en moet u verschijnen voor de Lokale AdviesCommisie? We bekijken samen hoe u deze achterstand het best oplost. 

Kosten: gratis

Contact: u kan een afspraak maken bij de maatschappelijk werker op 014 50 00 21