Huisvesting

Begeleiding naar huisvesting, noodopvang, tijdelijke huisvesting, helpen bij  de indiening van een aanvraag bij een sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor ISOM zijn allemaal zaken waarin de sociale dienst u kan bijstaan.

Kosten:  gratis

Contact: u kan een afspraak maken bij de maatschappelijk werker op 014 50 00 21