Participatie aan het socio-culturele leven

Uw kinderen of uzelf gaan graag sporten, u sluit graag aan bij een vereniging, uw kinderen willen deelnemen aan een kamp, ... maar uw budget laat dit momenteel niet toe? Het OCMW kan onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de kosten verlenen en/of toegangstickets tegen een verminderde prijs verkopen.

Kosten: gratis

Contact: u kan een afspraak maken bij de maatschappelijk werker op 014 50 00 21.