RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” opgemaakt. Dat RUP heeft tot doel de gemeentelijke ruimtelijke visie op het bedrijventerrein Sassenhout en haar uitbreiding te verankeren.

De gemeenteraad heeft het ontwerp “RUP Lokaal bedrijventerrein Sassenhout” voorlopig vastgesteld op 4 september 2017.

Het openbaar onderzoek liep van 19 september 2017 tot en met 17 november 2017. Tijdens die periode mocht iedereen het ontwerp inkijken. Opmerkingen of bezwaren kon u tot 17 november 2017 per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan de GECORO, p.a. Markt 14 te Vorselaar of digitaal op ro@vorselaar.be t.a.v. de GECORO.

Het ontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. U kunt de documenten ook online bekijken: