Tijdelijk verkeersreglement

Naar aanleiding van openbare werken, evenementen of andere gebeurtenissen wordt het verkeersreglement soms tijdelijk aangepast. Op deze pagina kan u een overzicht van deze tijdelijke verkeersaanpassingen raadplegen. Telkens een tijdelijk reglement door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd, verschijnt het nadien op deze pagina. Wanneer het evenementen betreft, verwijzen we u graag door naar onze UiT-databank voor de programmatie en bijkomende informatie.

  • 31 maart 2019: veldtoertocht 
    (collegebesluit 28 januari 2019 - webpublicatie 30 januari 2019)
  • 1 juni - 2 juni 2019: opendeur Vliegclub De Stunters 
    (collegebesluit 28 januari 2019 - webpublicatie 30 januari 2019)
  • 24 augustus 2019: straatfeest De Merel
    (collegebesluit 17 december 2018 - webpublicatie 5 februari 2019)

 

Documenten