Tijdelijk verkeersreglement

Naar aanleiding van openbare werken, evenementen of andere gebeurtenissen wordt het verkeersreglement soms tijdelijk aangepast. Op deze pagina kan u een overzicht van deze tijdelijke verkeersaanpassingen raadplegen. Telkens een tijdelijk reglement door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd, verschijnt het nadien op deze pagina. Wanneer het evenementen betreft, verwijzen we u graag door naar onze UiT-databank voor de programmatie en bijkomende informatie

- 25 maart 2018 : 10de tocht van het verloren uur
(collegebesluit 05 februari 2018 - webpublicatie 06 februari 2018)

- 31 december 2017 : Afsteken vuurwerk
(collegebesluit 18 december 2017 - webpublicatie 21 december 2017)

- 27 december 2017 : Kersthappening
(collegebesluit 11 september 2017 - webpublicatie 19 september 2017)
- 20 november 2017 : Kerstboomactie
(collegebesluit 20 november 2017 - webpublicatie 27 november 2017)

- 14 en 15 oktober 2017 : Eventingwedstrijd
(collegebesluit 11 september 2017 - webpublicatie 19 september 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten