Tijdelijk verkeersreglement

Naar aanleiding van openbare werken, evenementen of andere gebeurtenissen wordt het verkeersreglement soms tijdelijk aangepast. Op deze pagina kan u een overzicht van deze tijdelijke verkeersaanpassingen raadplegen. Telkens een tijdelijk reglement door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd, verschijnt het nadien op deze pagina. Wanneer het evenementen betreft, verwijzen we u graag door naar onze UiT-databank voor de programmatie en bijkomende informatie

 

- 11 juli - 31 augustus 2018 : Omvorming deel Beeldekensstraat tot speelstraat
(collegebesluit 25jun18 - webpublicatie 27 juni 2018)
- 04 augustus 2018 : Hoppin Around goed Retro
(collegebesluit 09 juli 2018 - webpublicatie 01 augustus 2018)

- 12 augustus 2018 : Rommelmarkt
(collegebesluit 25 augustus 2018 - webpublicatie 27 juni 2018)

- 18 augustus 2018 : buurtfeest gedeelte Heikant
(collegebesluit 11 juni 2018 - webpublicatie 25 juni 2018)

- 19 augustus 2018 : Belgisch Kampioenschap Retrokoers
(collegebesluit 09 april 2018 - webpublicatie 11 april 2018)

- 24 augustus 2018 - Straatfeest Kabienstraat
(collegebesluit 06 augustsu 2018 - webpublicatie 06 augustus 2018)

- 25 augsustus 2018 : Straatfeest De Borrekenslaan
-collegebesluit 06 augustsu 2018 - webpublicatie 08 augustus 2018)

- 25 augustus 2018 : Straatfeest De Merel
(collegebesluit 09 april 2018 - webpublicatie 11 april 2018)

- 25 - 26 augustus 2018 : Dorpse Feesten
(collegebesluit 06 augustus 2018 - webpublicatie 08 augustus 2018)

- 01 september 2018 : Straatfeest 't Veldje
(collegebesluit 06 augustus 2018 - webpublicatie 08 augustus 2018)

- 01 september 2018 : 100 km van Vorselaar
(collegebesluit 23 juli 2018 - webpublicatie 01 augustus 2018)

- 06 - 13 septemer 2018 : Septemberkermis
(collegebesluit 23 juli 2018 - webpublicatie 01 augustus 2018)

- 07 september 2018 : Openluchtfilm Marktplein
(collegebesluit 06 augustus 2018 - webpublicatie 08 augustus 2018)

- 08 september 2018 : Lekker op de Met
(collegebesluit 23 juli 2018 - webpublicatie 01 augustus 2018)

- 15 september 2018 : Bedrijventriatlon
(collegebesluit 09 april 2018 - webpublicatie 11 april 2018)

- 15 september 2018 : Veldrit CX-Vorselaar
(collegebesluit 23 juli 2018 - webpublicatie 01 augustus 2018)

- 22 september 2018 : Buurtfeest Den Hoek
(collegebesluit 07 mei 2018 - webpublicatie 09 mei 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenten