Tijdelijk verkeersreglement

Naar aanleiding van openbare werken, evenementen of andere gebeurtenissen wordt het verkeersreglement soms tijdelijk aangepast. Op deze pagina kan u een overzicht van deze tijdelijke verkeersaanpassingen raadplegen. Telkens een tijdelijk reglement door het College van Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd, verschijnt het nadien op deze pagina. Wanneer het evenementen betreft, verwijzen we u graag door naar onze UiT-databank voor de programmatie en bijkomende informatie. 

- 05 april 2017 : doortocht Scheldeprijs
(collegebesluit 13 februari 2017 - webpublicatie 14 februari 2017)

- 26 maart 2017 : 9de tocht van het verloren uur
(collegebesluit 13 februari 2017 - webpublicatie 14 februari 2017)

 - 11 en 12 maart 2017: motorcrosswedstrijd
(collegebesluit 30 januari 2016 - webpublicatie 31 januari 2017)

Documenten