Werven en werken

Hier vindt u een overzicht van lopende werken, omleidingen en werven in Vorselaar.

Nieuwstraat

Door de bouw van een grote meergezinswoning op de hoek met Nieuwstraat/Merellaan/Veldstraat, is het voetpad in erg slechte staat. De firma betaalt de kosten voor de opmaak daarvan. We willen volgend jaar echter een heel nieuw voetpad en weg voorzien in de Nieuwstraat (deel tussen Markt en Veldstraat). Om de noodzaak (op korte termijn) om het voetpad te herstellen, en de meer grondige aanpak van het hele voetpad inclusief de weg zelf (volgend jaar) zo goed mogelijk te rijmen, willen we het stukje dat nu wordt opgemaakt meteen in nieuwe materialen doen. Dan kan daar volgend jaar meteen op worden voortgewerkt en heeft u eind volgend jaar een volledig nieuwe straat.

Dat wil wel zeggen dat we nu overdag enkele dagen de straat mogelijks moeten afsluiten of een enkele rijrichting moeten toepassen om met de kraan veilig te kunnen werken. Er wordt enkel gewerkt op het hoekperceel maar de kraan moet op de openbare weg manoeuvreren. Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat centraal. Daarom voorzien we voor die werkuren dus mogelijks een beperkte omleiding (via Schransstraat/Riemenstraat of Lepelstraat/Dijkbaan/Merellaan). We kunnen die werken beperken tot maximaal één werkweek, misschien zelfs iets minder als het weer meevalt.

Maandag 20 mei starten we de werken, elke morgen om 7u30 tot 15u30. Voor- en nadien blijft de straat open en bereikbaar. Uw wagen kan u parkeren in bijvoorbeeld Merellaan of parking bibliotheek.

> Voor meer info of vragen kan u terecht bij de technische dienst: 014 51 78 00.