Wil je helpen in één van onze vaccinatiecentra?

De vaccinatiecentra in onze eerstelijnszone komen in Grobbendonk en Kasterlee. Om de vaccins te kunnen toedienen en alles vlot te laten verlopen, hebben we natuurlijk veel helpende handen nodig. We zoeken zowel medisch personeel als mensen die willen helpen met het begeleiden van bezoekers.

Aanpassingen mobiliteitsstudie Middenkempen

mobiliteitsstudie

We hebben een overzicht van alle aanpassingen (camera's, trajectcontrole, snelheidsaanpassingen en knips) naar aanleiding van de mobiliteitsstudie Middenkempen gebundeld in één handige webpagina. Je kan er ook een plannetje en nuttige links terugvinden. De pagina is aangevuld met het bredere kader en antwoorden i.v.m. de knip op de Reebergen, Zandhoven.

Omnisportkamp

sportrakker

Sportrakker organiseert reeds enkele jaren in samenwerking met de sportdienst gevarieerde en toffe (omni)sportkampen voor kinderen. Plezier, actie en veiligheid staan centraal. Ook in de krokus- en paasvakantie is er opnieuw een kamp! Inschrijven is al mogelijk. Bekijk de flyer.

 

Vaccinatiecentra in Grobbendonk en Kasterlee

vaccinatie

De vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Middenkempen komen in Grobbendonk (het militair domein De Troon, Bevrijdingsstraat 31) en in Kasterlee (sporthal Tielenhei, Prijstraat 68). In deze vaccinatiecentra wordt de volgende maanden de bevolking van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar gevaccineerd tegen het coronavirus. 

#deKempenbeweegt

dekempenbeweegt

Je kan op RTV naar nieuwe afleveringen van het populaire bewegingsprogramma #samenbewegen kijken, maar dan onder de nieuwe naam #deKempenbeweegt. Deze vernieuwing komt er door de recente ondersteuning van Welzijnszorg Kempen en alle 27 Gezonde Gemeenten die hierbij aangesloten zijn. Het concept blijft hetzelfde: twee keer per dag, om 10u30 en 15u, een kwartier bewegen op een laagdrempelige manier. Aflevering gemist? Geen probleem, je kan ze ook online bekijken!

Definitieve onteigeningsbesluit Raad van Bestuur IOK - lokaal bedrijventerrein Sassenhout

De raad van bestuur van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, dienstverlenende vereniging met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1) heeft op 4 december 2020 het onteigeningsbesluit “Bedrijventerrein Sassenhout” met bijlagen definitief vastgesteld en beslist over te gaan tot onteigening van 3 (delen van) percelen te Vorselaar, samen 1ha06a74ca en gelegen binnen het RUP “Lokaal bedrijventerrein Sassenhout”, zoals aangegeven op het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Sassenhout”, met het oog op de inrichting van een lokaal bedrijventerrein conform de projectnota. IOK werd hiertoe gemachtigd bij besluit van 17 november 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar.

Het definitieve onteigeningsbesluit, met inbegrip van alle bijlagen (lees meer), is eveneens raadpleegbaar op de website van IOK (www.iok.be).

Beroepen tegen het definitieve onteigeningsbesluit kunnen door belanghebbenden worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat hetzij de dag na de kennisgeving, hetzij de dag na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Pagina's