200 jaar zusters

De Congratie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar viert dit jaar hun 200-jarig bestaan!

Geschiedenis

De Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar werd gesticht in 1820 door de Jezuïet Lodewijk Vincent Donche, onder impuls van Regina della Faille, gravin van de Werve de Vorsselaer. Van bij haar ontstaan had de congregatie een apostolische opdracht inzake onderwijs, zorg en verkondiging, met een bijzondere aandacht voor de zwakke en behoeftige mensen in de samenleving. Doorheen de geschiedenis kreeg deze apostolische opdracht andere accenten. Naast onderwijs ontwikkelde de congregatie initiatieven in de bijzondere jeugdzorg, de ouderenzorg, de pastorale werking en tal van ondersteunende activiteiten in zorg en verkondiging. Deze initiatieven werden in geëigende beleidsstructuren ondergebracht.

Kom hier meer te weten over hun geschiedenis!

Start feestjaar

Op 2 februari werd de start gegeven van het feestjaar met een besloten viering in de kloosterkapel. Bekijk de viering opnieuw via het YouTube-kanaal van de Congregatie.

Geplande activiteiten

Benieuwd naar de andere geplande activiteiten tussen 02/02/2020 en 02/10/2020? Bezoek www.zustersvorselaar.be.