Adviesraden

Via lokale adviesraden krijgen burgers de kans om mee te werken aan het gemeentelijk beleid. Als u interesse hebt om te zetelen in één van de gemeentelijke adviesraden, dan kan u zich hiervoor aanmelden. Elke adviesraad op zich behandelt een specifiek spectrum van het gemeentelijk beleid. Hieronder vindt u een overzicht met de rechtstreekse contactpersonen indien u graag meer info wenst.

> Cultuurraad
Contact: Sofie Vervoort, 014 50 71 25, cultuur@vorselaar.be

> Sportraad
Contact: Sas D'Eer, 014 50 71 13, sport@vorselaar.be

> Jeugdraad
Contact: Sofie Vervoort, 014 50 71 25, jeugd@vorselaar.be

> Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke ordening (gecoro)
Contact: Leen Mermans, 014 50 71 27, leen.mermans@vorselaar.be

> Milieuraad
Contact: Nele Vleugels, 014 50 71 29, milieu@vorselaar.be

> Mobiliteitscommissie
Contact: Ann Van de Water, 014 50 71 03, mobiliteit@vorselaar.be

> Noord-Zuidraad
Contact: Edith Hofens, 014 50 71 30, edith.hofkens@vorselaar.be

> Bibliotheekcommissie
Contact: Miche Lemmens, 014 51 22 99, bibliotheek@vorselaar.be

> Raad voor lokale economie
Contact: Nele Vleugels, 014 50 71 29, nele.vleugels@vorselaar.be

> Welzijnsplatform
Contact: Ilse Stessens, 014 50 71 87, ilse.stessens@vorselaar.be

> Schoolraad
Contact: Kurt Gevers, 014 51 27 00, directie@deknipoog.be

> Lokaal Overleg Kinderopvang
Contact: Sanne Horemans, 014 50 71 14, kinderopvang@vorselaar.be