Reglementen en verordeningen

Alle reglementen die vanaf 2019 worden goedgekeurd kan u raadplegen in de raadpleegomgeving.

Algemeen

Aanvullende belasting op opcentiemen onroerende voorheffing
(Gemeenteraad 6 november 2017 - webpublicatie 22 november 2017)

Aanvullende belasting op personenbelasting
(Gemeenteraad 7 december 2015 - webpublicatie 23 december 2015)

Belasting op de afgifte van administratieve stukken
(Gemeenteraad 9 april 2018 - webpublicatie 07 mei 2018)

Retributiereglement op administratieve dienstverlening
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 1 december 2014 - webpublicatie 26 januari 2015)
(Wijziging Gemeenteraad 2 oktober 2017 - webpublicatie 30 oktober 2017)

Bouwen en wonen

Lokaal toewijzingsreglement
(Gemeenteraad 9 april 2018 - webpublicatie 15 mei 2018)

Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen
(Gemeenteraad 03 april 2017 - webpublicatie 04 mei 2017)

Kamerreglement
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)
(Wijziging Gemeenteraad 06 maart 2017 - webpublicatie 27 maart 2017)

Belasting op tweede verblijven
(Gemeenteraad 2 december 2013 - webpublicatie 24 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 24 februari 2014 - webpublicatie 13 maart 2014)

Aangifteformulier tweede verblijven

Reglement en belasting op leegstand
(Gemeenteraad 06 maart 2017 - webpublicatie 27 maart 2017)
(Gemeenteraad 02 oktober 2017 - webpublicatie 30 oktober 2017)

Reglement en belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen
(Gemeenteraad 02 oktober 2017 - webpublicatie 30 oktober 2017)

Subsidiereglement voor hemelwaterputten
(Gemeenteraad 2 december 2013 - webpublicatie 24 december 2013)

Belasting op kampeerterreinen
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
(Gemeenteraad 7 november 2016 - webpublicatie 21 november 2016)

Belasting op ingebruikname openbaar domein bij de uitvoering van werken
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)

Retributiereglement voor leveringen en werken door derden
(Gemeenteraad 30 januari 2017 - webpublicatie 21 februari 2017)

Reglement aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen
(Gemeenteraad 01 juni 2015 - webpublicatie 11 januari 2016)

Gemeentelijk reglement voor de aanleg van gevelbeplanting
(Gemeenteraad 02 oktober 2017 - webpublicatie 30 oktober 2017)

Lokale economie

Belasting op de uitstalling van waren en voorwerpen op de openbare weg
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)

Retributiereglement op de bewegwijzering van handelszaken
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)

Belasting op standplaatsen op openbaar domein voor de jaarmarktkermis en septemberkermis
(Gemeenteraad 3 november 2014 - webpublicatie 23 november 2014)

Belasting op automatische verdelers
(Gemeenteraad 5 december 2016 - webpublicatie 15 december 2016)

Belasting op nachtwinkels
(Gemeenteraad 5 december 2016 - webpublicatie 15 december 2016)

Leven, reizen en bewijzen

Belasting op lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 6 oktober 2014 - webpublicatie 22 oktober 2014)

Retributiereglement op de urnevelden en het columbarium
(Gemeenteraad 6 oktober 2014 - webpublicatie 9 oktober 2014)

Retributiereglement op voornaamswijziging
(Gemeenteraad 1 oktober 2018 - webpublicatie 29 oktober 2019)

Milieu en afval

Belastingsreglement ophaling en verwerking huisvuil en GFT-afval
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 2 maart 2015 - webpublicatie 11 maart 2015)

Retributiereglement op verkoop van afvalzakken, maxair-afvalbakje, biobags, stickers voor grof vuil en compostvaten, -zakken en -bakken
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 03 april 2017 - webpublicatie 04 mei 2017)

Retributieverordening op het aanbrengen van bepaalde stoffen op het gemeentelijk containerpark
(Gemeenteraad 7 november 2016 - webpublicatie 21 november 2016)

Toelagereglement Diftar
(Gemeenteraad 7 november 2016 - webpublicatie 21 november 2016)

Toelagereglement voor de inwoners van Vorselaar die strooikalk gebruiken in het kader van duurzaam bemesten
(Gemeenteraad april 2013 - webpublicatie 01 juni 2013)

Mobiliteit

Retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone
(Gemeenteraad 4 november 2013 - webpublicatie 30 december 2013)

Uitleenreglement materialen 10-op-10 label
(Gemeenteraad 6 juli 2015 - webpublicatie 14 juli 2015)

Veiligheid

Zonale politiecodex Neteland
(Gemeenteraad 2 december 2013 - webpublicatie 30 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 6 oktober 2014 - webpublicatie 22 oktober 2014)

Protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties
(webpublicatie 22 december 2016)

Politiereglement Brandweerzone Kempen - Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen
(Gemeenteraad 29 januari 2018 - webpublicatie 13 februari 2018)

Retributiereglement Brandweerzone Kempen
(Brandweerraad 3 januari 2015 - webpublicatie 22 januari 2015)

Algemeen Verkeersreglement
(Gemeenteraad 5 maart 2018 - webpublicatie  19 maart 2018)

Tijdelijke verkeersreglementen

Vrije tijd

Retributie- en gebruikersreglement gemeentelijke bibliotheek
(Gemeenteraad 29 januari 2018 - webpublicatie 13 februari 2018)

Retributiereglement op het gebruik van de door de gemeente ingerichte buitenschoolse kinderopvang
(Gemeenteraad 30 januari 2017 - webpublicatie 21 februari 2017)

Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)

Retributiereglement op het gebruik van het buurthuis
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016, aanpassing 09 februari 2017)

Retributiereglement op het gebruik van de grote zaal jeugdcentrum
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)

Retributiereglement op het gebruik van het repetitielokaal
(Gemeenteraad 04 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)

Retributiereglement speelpleinwerking Kaboem!
(Gemeenteraad 2 december 2013 - webpublicatie 24 december 2013)
(Wijziging Gemeenteraad 13 april 2015 - webpublicatie 6 mei 2015)

Reglement op de organisatie van kermisactiviteiten
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016) 

Retributie voor het ontlenen van materialen
(Gemeenteraad 4 april 2016 - webpublicatie 12 mei 2016)

Gebruikersreglement voor skateterrein De Dreef
(Gemeenteraad 3 november 2014 - webpublicatie 23 november 2014)

Reglement hondenspeelweide
(Gemeenteraad 06 maart 2017 - webpublicatie 27 maart 2017)

Toelagereglement eenmalige toelage aankoop tenten
(Gemeenteraad 7 november 2016 - webpublicatie 21 november 2016)

Visreglement Schranshoeve
(Gemeenteraad dd, - webpublicatie dd.)