Werkgroepen

Het bestuur laat zich in verschillende beleidsdomeinen adviseren door vrijwilligers en werkgroepen.

 • GeCoRo (ruimtelijke ordening)
 • Werkgroep sport
 • Werkgroep jeugd
 • Werkgroep cultuur
 • Werkgroep milieu & duurzaamheid en klimaat en werkgroep landbouw
 • Werkgroep lokale economie
 • Welzijnsplatform
 • Onderwijsplatform
 • Werkgroep mobiliteit
 • Werkgroep lokaal mondiaal beleid
 • Werkgroep bibliotheek
 • VVV Toerisme Vorselaar
 • Werkgroep evenementen
 • Kindergemeenteraad
 • Vrijetijdsplatform
 • Werkgroep horeca
 • Jeugdwelzijnsoverleg
 • Buurtenoverleg
 • Overleg archief en erfgoed

Wenst u ook uw steentje bij te dragen aan het beleid in Vorselaar? Wenst u zich ook mee in te zetten voor één van deze groepen? U krijgt meer info via info@vorselaar.be