Corona-maatregelen

Recent nieuws || Dienstverlening || Medische info || Evenementen || Handelaars || Kinderen & jeugd || Ouderen || Overige

Recent nieuws

Update 9/4 11u10

Beweeg mee met de regionale tv

Bewegen is en blijft belangrijk, ook in tijden van Corona. Maar hoe doe je dat nu vanuit je kot? Zeker voor de oudere generaties -  risicogroep voor het nieuwe coronavirus - is dit niet zo’n eenvoudige klus. Om alle senioren voldoende in beweging en gezond te houden, zendt de regionale televisiezender RTV daarom sinds deze week een bewegingsprogramma uit. 

Elke dag om 10u30 en om 15u kan je vanuit je woonkamer - met je tv op - eenvoudig deelnemen aan een bewegingssessie. Een les duurt zo’n 15 à 20 minuten. RTV ging voor dit initiatief in zee met de gemeente Mol maar zendt het programma voor iedereen uit. Waarvoor dank!

Naast je dagelijkse sportlesje voor de tv kan je uiteraard nog steeds blijven wandelen en fietsen in openlucht, ideaal tijdens deze mooie lentedagen. Heb je nog meer inspiratie nodig en ben je een beetje handig met een computer? Op internet vind je vast nog extra tips om te blijven bewegen. 

Neteland daagt uit!

Neteland daagt haar inwoners sportief uit. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag zal er een nieuwe uitdaging verschijnen op de Neteland-facebookpagina. Er zijn uitdagingen voor verschillende leeftijden. Wie aan minstens 4 verschillende uitdagingen deelneemt, ontvangt een leuke prijs! 

Blijf (in je kot) sporten!

Wil je graag wat fitter worden maar weet je niet goed hoe? Kan je wel wat advies gebruiken? Schakel een Bewegen Op Verwijzing-coach in! Hij zoekt samen met u naar simpele manieren om meer te bewegen, stelt een beweegplan op maat op en motiveert je om dat vol te houden. Resultaat: een actiever leven en je voelt je beter in je vel.

Normaal verwijzen huisartsen hun patiënten die niet genoeg bewegen door naar zo'n coach. Maar aangezien onze huisartsen zich nu focussen op meer dringende zaken, is die verwijzing tijdelijk niet mogelijk. Heb je interesse? Neem contact op met een Bewegen Op Verwijzing-coach. Het spreekt voor zich dat de coaching nu niet face-to-face gebeurt, maar via de telefoon of videochat.

Meer informatie: www.bewegenopverwijzing.be, vorselaar@bewegenopverwijzing.be, 0492 18 39 54

Update 7/4 14u

Vorig jaar was er de campagne ‘Samen veerkrachtig’ waarbij onze lokale handelaars een positieve boodschap op hun ramen schreven. De actie wordt nu herhaald om tijdens de coronatijd ook wat extra steun te bieden zowel naar de handelaars als naar jullie toe. We verzamelen alle foto’s hier. Spreuk geschreven? Stuur een leuke foto door via Facebook of via communicatie@vorselaar.be.

  Dienstverlening

  De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 april en verlengbaar tot en met 3 mei. Elke twee weken zal de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen evalueren.

  Meer informatie/callcenter

  Welke gebouwen blijven er open?

  Respecteer volgende maatregelen:

  • Hou afstand van minstens 1,5 meter.
  • Is het niet dringend? Blijf thuis en kom later langs!
  • Volg de hygiënische maatregelen. Onze medewerkers respecteren deze maatregelen ook.

  Onderstaande gebouwen zijn open volgens de normale openingsuren:

  • De sociale kruidenier is open!
  • De kinderopvang is open!
    
  • Het containerpark is opnieuw open vanaf 7 april!
   • Dat gebeurt onder strikte richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Het containerpark is open van de gekende openingsuren.
   • We vragen je om enkel naar het containerpark te komen voor afval dat dringend weg moet. Stel je bezoek dus zo lang mogelijk uit. We vragen je om je  afval vooraf goed te selecteren, zodat je bezoek aan het containerpark snel kan afgehandeld worden. Enkel zo kunnen we lange wachtrijen vermijden. Kom alleen. De parkwachters laten, naar eigen inschatting, maar een beperkt aantal wagens tegelijk toe
   • KGA (Klein Gevaarlijk Afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest, herbruikbare goederen, textiel C-hout (treinbilzen etc), roofing, frituurvet, oliën en metalen kunnen niet binnengebracht worden. Het containerpark heeft daar zelf geen afvoermogelijkheden voor!
   • Wat wel kan: grof vuil, PMD, restplastiek in groene zakken, vlak glas, kalk/gyproc, banden, B-hout, steenhout, papier/karton, hol glas, snoeihout en groenafval.
   • Bekijk hier het overzicht met veiligheidsmaatregelen

  Welke gebouwen zijn er gesloten?

  • Het gemeentehuis is fysiek gesloten.

   • Je kan ons nog wel digitaal en telefonisch bereiken.
    Voor erg belangrijke zaken die niet kunnen wachten: maak een afspraak via 014 50 11 01!
    Niet-dringende zaken stel je sowieso uit.
    Een reeks attesten kan je aanvragen via www.vorselaar.be/eloket.

  • De bibliotheek is gesloten, maar de afhaalbib is wel geopend!
   • Hoe ga je te werk?

   • Raadpleeg de catalogus op vorselaar.bibliotheek.be en maak je keuze.
    Controleer via ‘Waar staat het’ of je gekozen item aanwezig is.
    Stuur ons een mailtje via bibliotheek@vorselaar.be of telefoneer via 014 50 71 82.
    Vermeld de titel en de auteur van de items die je wil ontlenen (maximum 8 stuks per lid).
    Vermeld ook de naam van de lidkaart waarop je materiaal wil reserveren.
    De bibmedewerkers maken met jou een afspraak om je gereserveerde materiaal te komen ophalen in de bibliotheek.
    We behandelen de aanvragen in chronologische volgorde.
    Laat de materialen door slechts één persoon (geen kinderen) afhalen via de inkom van de bib.
    Lever de materiaal weer in via de inleverschuif! 
    We hebben de uitleentermijn van de eerder geleende materialen verlengd en er volgen intussen geen nieuwe boetes.

  • Het containerpark is gesloten t.e.m. 6 april.
   • De afhaalophaling blijft wel gewoon doorgaan!
  • Het sportcentrum is gesloten t.e.m. 19 april (verlengbaar).
  • Het buurthuis is gesloten t.e.m. 19 april (verlengbaar).
  • De bibliotheek is gesloten t.e.m. 19 april (verlengbaar).
  • Lokaal dienstencentrum Sprankel! is gesloten tot en met 19 april (verlengbaar).
  • De scholen zijn open, maar de lessen worden geschorst. Tijdelijke opvang voor kinderen is mogelijk.
  • Het rap-op-stap kantoor is gesloten t.e.m. 19 april (verlengbaar).
  • De buitenspeeltuinen, speelterreinen en het skatepark werden ook verplicht om volledig te sluiten zodat daar geen sociaal ‘verzamelpunt’ meer is.

  Politie

  Wegens maatregelen in de strijd tegen het Corona-virus kan je momenteel niet terecht in onze lokale wijkpost. Je kan wel, na afspraak, terecht op het hoofdcommissariaat van de politie Neteland (Beukelaer-Pareinlaan 3 in Herentals). Een afspraak maken doe je via de site van politie Neteland of via tel. 014 24 42 00. Voor dringende politiehulp bel je 101. De politie houdt in iedere gemeente toezicht op het naleven van de opgelegde coronamaatregelen.

  De crisiscel geeft de lokale politie opdracht om nauwgezet toezicht te houden op locaties waar mensen kunnen samenscholen. De prioriteit ligt bij het respecteren van de sociale afstand, het samenscholingsverbod en het toezicht op supermarkten, nachtwinkels na 22 uur en het ziekenhuis.

  Politiezone Neteland houdt dit weekend extra controles op de federale corona-maatregelen. De controles zijn toegespitst op samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. Door het begin van de paasvakantie zijn er mogelijk mensen die toch een verplaatsing willen maken naar een vakantieadres terwijl dat dat verboden is. Het mooie weer zorgt er dan weer voor dat mensen hun verplaatsing maken met de auto om elders een wandeling te gaan maken. Ook dat is een niet-essentiële verplaatsing die verboden is. Ook de grootwarenhuizen zullen een bezoek krijgen om te zien of alle maatregelen rond sociale afstand correct worden opgevolgd.  

  De politie roept de mensen op de opgelegde maatregelen te respecteren in het belang van ieders gezondheid.

  Openbaar vervoer

  Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd. Ook De Lijn zorgt hiervoor: bekijk hoe zij afstand creëren in de bus!

  De Lijn past werkt met een aangepaste dienstregeling. Specifiek voor de Kempen: ze rijden volgens de dienstregeling die geldt op vakantiedagen. Meer info: www.delijn.be, app van De Lijn en via de sociale media van De Lijn.

  Reizen

  Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

  Een nuttige website: travellersonline.diplomatie.be/

  Medische/sociale informatie

  Hygiënische/fysieke maatregelen

  • Het is belangrijk om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden bij sociaal contact, bij het aanschuiven in een winkel of bij het afhalen van voeding. 
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Blijf thuis als u ziek bent.
  • Vermijd handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
  • Wees aandachtig voor risicogroepen zoals personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen of personen met een verzwakt immuunsysteem.
  • Een mix van verschillende generaties moet absoluut vermeden worden. Vermijd contact tussen kinderen en ouderen. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel gemakkelijk verspreiden.
  • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken. Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
   • Voedingswinkel
   • Dokter
   • Apotheek
   • Postkantoor
   • Bankautomaat
   • Benzinestation
   • Hulp bieden aan kwetsbare personen
  • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
  • Elke bijeenkomst is verboden.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
  • Door de coronacrisis valt het openbaar leven in ons land volledig stil. Vele gezinnen zijn noodgedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk, sociaal isolement, angst en stress zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Heb je thuis problemen? Hier vind je enkele richtlijnen hoe je best omgaat met conflicten tijdens de coronacrisis.
  • Heb je nood aan een zelfgemaakt mondmasker maar ben je zelf niet in de mogelijkheid om er één te maken (bv. je bent zelf ziek, bent een gezinslid van een besmette persoon,...)? Binnen de gemeente zijn er enkele zelfgemaakte mondmaskers beschikbaar. Neem hiervoor contact op via 014 50 74 89 of zorg@vorselaar.be.
  • Als je hoest of niest komen er kleine druppeltjes vrij. Zo kan het virus zich verspreiden in de lucht, op voorwerpen of oppervlakken. De druppeltjes reiken gemiddeld tot één meter ver. Hou daarom voor de veiligheid een afstand van 1,5 meter van andere personen. Hou afstand: buiten: als je wandelt of in de rij staat voor een winkel /  binnen: als je in een winkel bent of het openbaar vervoer gebruikt.

  Sociale tips

  • Informeer bij ouders en oudere buren of alles in orde is. Ga voor hen naar de winkel en doe een praatje. 
  • Burgers die zich vrijwillig willen inzetten voor hulpverlening of andere ondersteuning, mogen zich aanmelden via zorg@vorselaar.be.
  • Buitenspelen is een goed idee. Hou wel rekening met de hygiënische voorschriften. Speel geen contactspelletjes en speel niet in te grote groepen.
  • Hamsteren is echt niet nodig en ook niet gepast! Voedingswinkel en markten blijven open en de bevoorrading vormt geen probleem.
  • Ook in groep wandelen, fietsen of sporten is verboden. We raden wel aan om erop uit te trekken in de openlucht met enkel je gezin en/of met één vriend/kennis. Dit is erg belangrijk voor je mentale gezondheid!
  • Eet gezond
  • Beweeg
  • Lees de juiste informatie van de overheidsdiensten en let op met fake news
  • Chat met familie en vrienden via sociale media
  • Volg de dj-set van je favoriete dj op sociale media
  • Sla een praatje (opgepast: maximaal met één persoon en bewaar afstand)
  • Stuur briefjes, tekeningen, hartjes, foto’s en video’s naar elkaar
  • Gebruik je energie positief!
  • Speel je een instrument? Zend een optreden uit via Facebook!
  • Ga op berenjacht! In je eigen buurt een wandeling maken, dat kan wel. Al vinden kinderen dat misschien niet altijd even leuk. Maar als je in de buurt ook op berenjacht kan gaan, dan wordt het direct al een pak plezanter! 
   • Richtlijnen voor de wandelaars: 
    • Volg tijdens de wandeling strikt de opgelegde social distancing- (1,5 meter afstand) en hygiënemaatregelen.
    • Spreek niet af met vrienden om op tocht te gaan. Doe het alleen, met je gezin of met max. één vriend(in).
    • Als je merkt dat het te druk is, draai dan terug en ga op een ander moment op berentocht.
    • Vertrek te voet thuis en ga alleen in je eigen buurt op berenjacht. Gebruik geen auto om je te verplaatsen (verboden voor niet-essentiële verplaatsingen).
  • In financiële problemen door de corona-maatregelen? Maak een afspraak bij de sociale dienst: tel. 014 50 00 21, ocmw@vorselaar.be

  • Bel naar corona infolijn voor psychosociale vragen: 0800 14 689

  • Als het echt moeilijk gaat, kunt u de Zelfmoordlijn bellen: 1813

  Vrijwilligers

  We hebben vorige week al een oproep gedaan voor vrijwilligers, maar we zijn graag goed voorbereid en willen er graag nog wat extra. Dankjewel voor iedereen die zich al inschreef! Dat siert Vorselaar weer enorm. Fijn en hartverwarmend!

   We zijn op dit moment, in overleg met de maatschappelijk werkers, de vijf gemeenten van Neteland, de artsen en het ziekenhuis, aan het bekijken welke activiteiten het meest opportuun zijn. We denken in eerste instantie aan:

  • het bemannen van een call center
  • administratieve triage voor het ziekenhuis
  • het bellen en contact houden met mensen die alleen thuis zitten (en eventueel aanbieden om een boodschap te doen)
  • het vervoeren van artsen van patiënt A naar B. We willen dat echter veilig en gecoördineerd doen zodat dat netjes en ordelijk kan verlopen

   We willen daarom:

  • Jullie alvast vragen om jullie te registreren als vrijwilliger via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vlaanderen-helpt/. Op die manier ben je ook gedekt voor vrijwilligerswerk.
  • Indien je dit nog niet deed, bezorg dan ook graag uw GSM-nummer aub aan info@vorselaar.be.
  • Indien je dit nog niet deed, geef dan eventueel uw voorkeur op of een inschatting van wat je zeker wel of niet wil doen (aan info@vorselaar.be).
  • Indien je dit nog niet deed (want jullie zijn met velen), geef dan ook de beschikbare dagen (inclusief het weekend) op aub. Vooral tijdens het weekend zullen er ook heel wat extra noden zijn (aan info@vorselaar.be).

  Heb intussen al mee oog en oor voor je eigen buren, mensen die alleen thuis zitten. Bel ze een keertje op en vraag hoe het met ze gaat, of je iets voor hen kan betekenen.

  Vorselaar is solidair en helpt waar het kan!

  Vorselaar toont ook op zo’n moment echt wel haar eigenheid door meteen ook zelf op de kar te springen:

  • Ondertussen hebben enkele tientallen vrijwilligers zich al aangemeld voor het callcenter (voor huisartsen) en triage in functie van het ziekenhuis. Aanmelden kan nog altijd via zorg@vorselaar.be.
  • Momenteel is er een ploeg vrijwilligers die mondmaskers maken voor bv. kinderopvang, zieken in thuissituaties en woonzorgcentra. Die mogen aangeleverd worden op het gemeentehuis.
  • Cateraars zoals o.a. De Wingerd koken lekkere maaltijden voor de zorgverstrekkers. Hartverwarmende initiatieven!

  Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp kan gebruiken?

  We hebben spontaan de hulp aangeboden gekregen van vele tientallen vrijwilligers. Typisch voor Vorselaar en erg hartverwarmend. Die mensen willen boodschappen doen, de hond uitlaten, naar de apotheek gaan, maaltijden rondbrengen, telefoneren met een iemand die thuis moet blijven of in een rusthuis zit zonder bezoekers, …

  Kan jij zoiets gebruiken? Aarzel niet en neem contact met ons op:

  • Stop onderstaand strookje in onze brievenbus (Markt 14, Vorselaar).
  • Neem telefonisch contact op met ons via 014 50 74 89.
  • Stuur een mailtje naar zorg@vorselaar.be.

  Zo kom je terecht bij een maatschappelijk werker uit onze sociale dienst die heel vertrouwelijk met jou kan praten en kan polsen hoe we het best kunnen helpen.

  We hopen dat jij, je familie en alle mensen uit ons dorp deze vreemde periode goed doorstaan. We zijn er voor jullie!

  Huisartsenwachtpost

  Heb je in het weekend een dokter nodig? De huisartsenwachtpost staat klaar. Je kan de post bereiken van vrijdag 20u tot maandag 8u via tel. 014 22 22 00. De telefoon wordt versterkt met vrijwilligers die zaterdag en zondag de telefoons mee opnemen. Ook zijn er extra vrijwillige chauffeurs voor de mobiele dokters, met auto’s die veilig zijn voor zowel arts als chauffeur. De huisartsen danken de vrijwilligers voor hun inzet, maar extra vrijwilligers mogen zich nog altijd aanmelden via zorg@vorselaar.be.

  Het callcenter dat in Neteland werd opgestart, heeft de afgelopen dagen goed gewerkt, dankzij de massale inzet van vrijwilligers. In totaal werden 70 vrijwilligers ingezet. Zij stonden in voor telefonische ondersteuning, ondersteuning in het triagecentrum en het rondrijden van huisartsen. Ze handelden meer dan 800 telefoons af.

  Ziekenhuizen

  In het ziekenhuis is geen bezoek meer toegelaten. Er zijn uitzonderingen voor stagiaires, ouders van pasgeborenen en opgenomen kinderen tot 18 jaar, naasten van kritieke of palliatieve patiënten, en voor begeleider bij noodzakelijke raadpleging of onderzoek. Afspraken in het ziekenhuis worden uitgesteld naar een later tijdperk. Het ziekenhuis zal contact opnemen met mensen die een afspraak hebben.

  Mondmaskers

  Heb je mondmaskers in voorraad? Breng ze binnen!
  Heel wat bedrijven beschikken over FFP2- of FFP3-mondmaskers die CE-gekeurd zijn. Het gaat om garages, schilderbedrijven, bouwfirma’s, chemische bedrijven,… die deze maskers nodig hebben voor hun werkzaamheden.
  Vorselaar doet een oproep aan deze bedrijven om deze maskers binnen te brengen in het gemeentehuis en ze te schenken aan de medische sector in de strijd tegen het coronavirus.
  Bel vooraf even om zeker te zijn dat je langs kan komen: 014 50 11 01.

  Zelf mondmaskers naaien?
  Je mag zelf ook mondmaskers maken. Deze kunnen gebruikt worden door begeleiders in crèches, scholen of gezinsleden van besmette personen.
  Hoe ga je te werk?

  • Nieuw! Welzijnzorg Kempen heeft een heel duidelijke handleiding gemaakt met foto's van de verschillende stappen.
  • Nieuw! Bekijk hier hoe je een zelfgemaakt mondmasker kan gebruiken.
  • Hanteer het naaipatroon van FOD Volksgezondheid. Op www.maakjemondmasker.be kan je een handleiding terugvinden.
  • Was je handen zo vaak mogelijk en stop de mondmaskers in een afsluitbare zak (bv. diepvrieszakjes). 
  • Lever de mondmaskers vervolgens af in het gemeentehuis. Je belt vooraf best wel even naar 014 50 11 01 om verdere afspraken te maken. De maskers worden na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze voor 100% veilig zijn.

  Symptomen

  • "Ik voel me niet goed. Wat nu?"

   ▶ “Ik vertoon lichte griepsymptomen, behoor niet tot de risicogroep en ben in de mogelijkheid gewoon volledig thuis te blijven.”

   Het is niet noodzakelijk om onmiddellijk jouw huisarts, de huisartsenwachtpost of het ziekenhuis te bellen als je je niet goed voelt. Corona is een griepachtig virus dat gewoon uitgeziekt moet worden. Als je in goede gezondheid bent of niet tot de risicogroep behoort (chronisch zieken en ouderen), dan hoef je je niet onmiddellijk zorgen te maken. Gewoon thuisblijven en uitzieken is dan de oplossing. Hou afstand van anderen, isoleer je ook thuis en neem de regels door (zie affiche).

   ▶ “Ik vertoon lichte griepsymptomen, behoor niet tot de risicogroep maar ben nog aan het werk.”

   In dat geval bel je wel je huisarts op. Er vindt een telefonische consultatie plaats waarbij de klachten en risicofactoren onderzocht worden. De huisarts kan vervolgens beslissen om op basis van de teleconsultatie een doktersattest te verlenen waarbij je aangeraden wordt om de woning niet te verlaten om reden van vermoedelijke COVID-19 besmetting. Dit doktersattest kan door de huisarts via mail bezorgd worden of het kan ook door gezonde familieleden/kennissen afgehaald worden. Het is ook mogelijk dat de huisarts een klinisch onderzoek moet voorzien. In dat geval spreekt je huisarts dan verder met jou af op welke manier dit kan plaatsvinden.

   ▶ Indien je tot de risicogroep behoort of je klachten nemen ernstig toe (bijvoorbeeld ademhalingsproblemen, hoge koorts), bel je in elk geval wel jouw huisarts of de huisartsenwachtpost op. Samen bekijken jullie welke maatregelen ondernomen moeten worden.

  • Het is niet noodzakelijk om onmiddellijk uw huisarts, de huisartsenwachtpost of het ziekenhuis te bellen als u zich niet goed voelt. Corona is een griepachtig virus dat uitgeziekt moet worden. Als u in goede gezondheid bent, of niet tot de risicogroep behoort (chronisch zieken en ouderen), dan hoeft u zich niet onmiddellijk zorgen te maken. Gewoon thuisblijven en uitzieken is dan de oplossing. Mocht u echt problemen ervaren, dan belt u uw huisarts of de huisartsenwachtpost.
  • Denkt u dat u besmet bent met COVID-19, dan vindt u hier de richtlijnen van de stappen die u moet ondernemen.
    
  • Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan het ziekenhuis/de huisarts niet uit

   ▶ We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. We benadrukken dat je nog steeds bij de huisarts en het ziekenhuis terecht kan voor noodzakelijke of dringende zorgen, ook als deze niet gerelateerd zijn aan Corona. De dienstverlening van de dienst spoedgevallen blijft gegarandeerd, ook voor niet-coronapatiënten. Het ziekenhuis heeft een strikt afgescheiden zone voorzien waardoor je geen risico loopt. Twijfel je, neem dan even telefonisch contact op met je huisarts.

  Bloed geven

  De donorcentra van het Rode Kruis blijven open, en de bloedinzameling blijven doorgaan. Het Rode Kruis doet een oproep om bloed te blijven geven!

  Handhaving

  De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

  Evenementen

  • Organisatoren en verenigingen stellen ons veel vragen over "wat na die drie weken". Formeel kunnen we daar nu niet op antwoorden. We kennen de bekommernis en volgen alles van uur tot uur op. In een overleg met crisiscel en de gouverneur werd al meermaals gepolst naar een concrete verwachting. Het is vrij zeker dat de federale maatregelen verlengd zullen worden tot minstens het einde van de paasvakantie. We wensen de organisatoren van activiteiten in de paasvakantie van deze bezorgdheid alvast op de hoogte te brengen en zullen ook voor nadien (bv. indien maatregelen al tot eind april zouden worden verlengd) zo snel als mogelijk communiceren. De verenigingen kregen hierover ook al een bericht. 

  • Alle evenementen en activiteiten worden geschrapt, zowel indoor als outdoor. Huwelijken (burgerlijk) en begrafenissen vinden het best plaats in beperkte kring. We vragen om geen handen te geven en de hygiënische maatregelen te volgen…

  • De federale maatregelen gelden op dit moment tot en met 19 april (verlengbaar).
    
  • Alle bewonersvergaderingen en participatiemomenten worden geschrapt. De gemeenteraad gaat door, maar met de nodige hygiënische maatregelen.
    
  • Ook de activiteiten van 't Kiertje worden geschrapt.
    
  • Gesubsidieerde verenigingen zullen reële schade kunnen recupereren bij de Vlaamse overheid: er komt een noodfonds van 200 miljoen euro voor gesubsidieerde sectoren (zoals cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen etc.), alsook voor specifieke sectoren (bv. de sierteelt, delen van toerisme, mobiliteit en openbare werken) waarbij de Vlaamse Regering hen zal helpen om de impact van deze crisis in zekere mate op te vangen. 
  • Neteland schrapt alle eigen activiteiten tot einde mei: de gemeenten van het Neteland hebben beslist alle eigen evenementen en activiteiten tot einde mei te annuleren. De buitenspeeldagen van Neteland, Erfgoeddag, Toeren Om te Loeren – Week van de Amateurkunsten, Herman Vanspringels Diamond, …

  Handelaars

  Update 2/4/2020

  Er is nu ook een compensatiepremie: € 3000 voor bedrijven die minstens 60% omzetverlies lijden in april. Dat geldt ook voor bijberoepers die dezelfde sociale bijdragen betalen als hoofdberoepers. Als ze minder sociale bijdragen betalen en maximaal 4/5 werken, krijgen ze € 1500. Meer info!

  Update 27/3/2020

  Je kan je aanvraag indienen voor het bekomen van de corona hinderpremie via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie.

  Alle ondernemingen en winkels met een fysieke locatie in Vlaanderen die verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, kunnen de corona hinderpremie aanvragen.

  Update 26/3/2020 8u10

  >> Bekijk het meest recente overzicht van de steunmaatregelen.

  Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

  • Krantenwinkels
  • Kappers (1 klant per keer)
  • Nachtwinkels (open tot 22u)
  • Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren.

  Alle voedingswinkels blijven geopend

  • De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
  • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
  • Bekijk hier de handige afbeelding om te zien wie er wel of niet open is.
  • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

  Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

  • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

  We willen graag onze lokale handelaars steunen en verzamelen hun aangepaste informatie (openingstijden, acties, ...) op www.vorselaar.be/corona-handelaars.

  Horecazaken die voeding aanbieden, mogen dit via afhaling en levering doen. Het is niet toegestaan om klanten in uw zaak zittend te bedienen. Beperk wel het aantal klanten in uw zaak. Volg de richtlijnen van Horeca Vlaanderen. Er is ook al een horeca-overleg geweest binnen Vorselaar.

  Aanbevelingen voor bedrijven:

  • Bedrijven krijgen de raad om het aantal mensen in één ruimte te beperken:
  • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bijvoorbeeld via videoconferentie.
  • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
  • Houd afstand op de werkvloer.
  • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken. Voorlopig is er nog geen sprake van verplicht telewerken of thuisblijven.
  • Sta flexibel verlof toe en breid eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en in openbare vervoermiddelen).
  • Raad opleidingen in grote groepen af.

  Website VLAIO voor FAQ over coronavirus voor bedrijven en hulplijn voor ondernemers: 0800 20 555

  Het zijn bijzondere tijden en dat vergt bijzondere initiatieven. RTV stelt aan lokale ondernemers daarom gratis webbanners ter beschikking. Op die manier willen ze lokale ondernemers een hart onder de riem steken. Lokale ondernemers met niet meer dan 20 werknemers kunnen zich online aanmelden via www.rtv.be/samenlokaal.

  Nuttige documenten:

  Kinderen & jongeren

  • De kinderopvang is nog steeds open! Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) nog steeds niet nodig:   
   • De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter.  
   • Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld: grootouders) wat we net willen vermijden. Volwassenen en externen die niet noodzakelijk in de kinderopvang moeten zijn, vermijden best de kinderopvang! Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten worden sterk afgeraden. Buiten spelen vormt geen probleem.
     
  • In Vorselaar werden de speelbabbels en het Huis van het Kind voor de komende periode geannuleerd.
    
  • De Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, vraagt uitdrukkelijk, na overleg met Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle, alle jeugdorganisaties- en bewegingen om alle activiteiten en evenementen te annuleren tot het einde van deze maand. Meer info

  Ouderen

  Lokaal dienstencentrum Sprankel!

  Sprankel! is gesloten tot en met 19 april (onder voorbehoud).

  Woonzorgcentrum

  De Vlaamse overheid heeft besloten alle woonzorgcentra in Vlaanderen te sluiten voor bezoek. Bezoek en uitstappen door bewoners worden tot 20 april opgeschort om de bewoners te beschermen tegen het oprukkend coronavirus. Een uitzondering is slechts mogelijk na overleg met de directie en in zeer precaire zorgsituaties.

  Verder neemt Hof ter Lande de volgende bijkomende maatregelen ter bescherming van haar bewoners:

  • Stagiaires worden geweerd tot en met 20 april.
  • Vrijwilligers worden geweerd tot en met 20 april.
  • Essentiële zorgverstrekkers worden toegelaten (= de behandelende artsen).
  • De begeleider 'wonen en leven' krijgt taken toegewezen om de bewoners psychosociaal en fysiek te ondersteunen. De impact van deze beslissing op de bewoners is zeer groot, daar is iedereen zich van bewust. Het zorgteam zet alles in om de bewoners zo weinig mogelijk te laten merken van deze maatregelen, maar de komende weken worden voor iedereen moeilijk.
  • Familieleden worden op de hoogte gehouden van mogelijke besmettingen of een mogelijke uitbraak.
  • Ze werken hard aan het opzetten van digitale communicatielijnen via Skype en Facebook Messenger. Ondertussen is Hof ter Lande we steeds telefonisch beschikbaar op 014 51 10 18 of via sten@wzc-hofterlande.be. Hou de facebookpagina in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

  Serviceflats

  Ook voor bewoners van serviceflats geldt dat zij geen bezoek meer mogen ontvangen. Erkende hulpverleners worden wel nog toegelaten. Bewoners mogen de serviceflats verlaten voor een wandeling in de buurt.

  Documenten

  Overige

  FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
  13 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
  Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11;
  Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 182;
  Gelet op artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
  Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 13 maart 2020;
  Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
  Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
  Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10 en 12 maart 2020;
  Overwegende het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950 en inzonderheid het artikel 11.2;
  Overwegende artikel 26 van de Grondwet;
  Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
  Overwegende de afkondiging van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 30 januari 2020;
  Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
  Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen dat werd gedetecteerd;
  Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België;
  Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
  Overwegende het gevaar in verband met dat virus, in het bijzonder voor kwetsbare personen, en de lange incubatietijd ervan;
  Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft;
  Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
  Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk Assessment Group en van de Risk Management Group, die de maatregelen, die zijn geformuleerd in dit besluit, aanbevelen;
  Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dus moeten worden beperkt;
  Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de voorgestelde maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid;
  Overwegende dat de maatregelen er eveneens voor kunnen zorgen dat de gezondheidszorg de nodige tijd heeft om zich voor te bereiden, en dat de onderzoekers meer tijd hebben om een efficiënte behandeling en vaccins te ontwikkelen;
  Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het grondgebied van het gehele land; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren,

  Besluit :
  Artikel 1. § 1. Worden verboden tot en met 3 april 2020:
  a) de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
  b) de schooluitstappen van meer dan één dag en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
  c) de activiteiten van de erediensten.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1, worden activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies toegestaan.
  Art. 2. § 1. Worden gesloten tot en met 3 april 2020 de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant.
  § 3. Levering aan huis en drive-in zijn toegestaan.
  Art. 3. § 1. Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020, alle commerciële centra en winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen.
  § 2. In afwijking van paragraaf 1, mogen apotheken open blijven gedurende de week en het weekend.
  § 3. Voedingswinkels mogen open blijven gedurende de week en het weekend.
  Art. 4. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020.

  Art. 5. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de controle op de uitvoering van dit besluit.
  Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  Brussel, 13 maart 2020.
  P. DE CREM