Coronamaatregelen

Nieuws

Lees alles over de vaccinatie || Ga onmiddellijk naar de huidige maatregelen 

Overlegcomité kondigt stapsgewijze versoepelingen aan (update 14 april)

Het overlegcomité kwam op 14 april opnieuw samen om de coronamaatregelen te evalueren. De volgende versoepelingen werden aangekondigd: 

Vanaf maandag 19 april

 • Kinderen uit het kleuter en lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs mogen weer voltijds naar school. Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs geldt de helft afstandsonderwijs. Studenten uit het hoger onderwijs mogen één dag per week naar school. Examens kunnen fysiek doorgaan.
 • Het reisverbod is niet meer van kracht. Niet-essentiële reizen worden wel nog steeds afgeraden. Wie uit een rode zone terugkeert, moet test- en quarantaineregels volgen. 

Vanaf maandag 26 april

 • Je mag buiten afspreken met maximaal 10 mensen.
 • Niet-medische contactberoepen zoals kappers mogen open.
 • Een afspraak om te winkelen is niet meer nodig. Je winkelt met maximaal twee personen uit hetzelfde gezin.

Vanaf zaterdag 8 mei

 • Terrassen van horecazaken mogen open.
 • De avondklok verdwijnt. Je mag voortaan tussen middernacht en 5 uur met maximaal 3 personen of met je gezin buiten samenkomen.
 • Je mag thuis twee mensen van hetzelfde gezin ontvangen.
 • Georganiseerde buitenactiviteiten (club, vereniging,...) mogen weer met 25 personen en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Georganiseerde binnenactiviteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen met maximaal 10.
 • Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten in buitenlucht mogen met maximaal 50 personen.
 • Pretparken mogen open.
 • Professionele brocante en rommelmarkten mogen open.

Het overlegcomité kan de geplande versoepelingen bijstellen als de cijfers te snel de hoogte ingaan. De bezetting op intensieve zorgen en de vaccinatiecijfers worden hiervoor nauwlettend in de gaten gehouden.

Het volgende overlegcomité is gepland op 23 april. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie tijdens de zomer van bijvoorbeeld culturele evenementen, sport en jeugd.

Overlegcomité voert strenge maatregelen in

Kappers sluiten, winkelen op afspraak, kleinere buitenbubbel

Het Overlegcomité kwam vanmorgen opnieuw samen om extra maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is alarmerend waardoor het comité vandaag met spoed bijeen kwam.

Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf zaterdag 27 maart en gelden vier weken:

 • Niet-essentiële winkels zijn enkel open op afspraak. Je mag met maximaal twee personen naar een afspraak komen. In grote winkels mogen maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn.
 • Kappers, schoonheidssalons en andere niet-medische contactberoepen moeten sluiten.
 • Je mag maximaal met 4 personen buiten afspreken. 
 • De lessen in het lager, secundair en hoger onderwijs worden opgeschort vanaf maandag 29 maart. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Bedoeling is dat scholen na de paasvakantie op 19 april weer open kunnen.
  Kleuterscholen blijven open.

De maatregelen die vorige week vrijdag werden aangekondigd, blijven van kracht:

 • Jeugdkampen en buitenschoolse activiteiten voor jongeren tot en met achttien jaar mogen enkel doorgaan zonder overnachting en in kleinere groepen van maximaal 10 kinderen. Voor jongeren vanaf 13 jaar moeten de activiteiten verplicht buiten plaatsvinden.
 • Telewerk blijft verplicht. Deze maatregel moet nog strikter nageleefd worden. Er komen sneltesten voor werknemers in risicovolle sectoren die niet van thuis uit kunnen werken, denk maar aan politie- en brandweermannen, postbodes en douaniers. Er wordt ook strenger gecontroleerd.
 • In het weekend en tijdens schoolvakanties mogen personen ouder dan 12 jaar op de trein alleen de zitplaatsen aan het raam gebruiken. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er een uitzondering gemaakt.

De avondklok van middernacht tot 5 uur ‘s ochtends, het verbod op niet-essentiële reizen en andere oude maatregelen blijven behouden

Enkel door nu even een stapje terug te zetten en ons strikt aan de maatregelen te houden, kan de vooropgestelde heropening van de scholen op 19 april en de horeca op 1 mei gevrijwaard blijven. Beperk je sociale contacten, hou afstand van anderen en draag waar nodig een mondmasker. Het Overlegcomité volgt de situatie op de voet op en grijpt in - met versoepelingen of verstrengingen - zodra dit mogelijk of nodig is.

Overlegcomité schrapt versoepelingen april en voert extra maatregelen in

Normaal gezien zou het Overlegcomité pas volgende week vrijdag 26 maart bijeenkomen. Door de snelle stijging van de coronacijfers vond het overleg vanmiddag al plaats. Waar we na het vorige Overlegcomité nog perspectief kregen op versoepelingen van de coronamaatregelen, zijn er nu helaas terug enkele strengere regels ingevoerd.

De volgende bijkomende maatregelen gaan in vanaf maandag 22 maart:

 • De mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, wordt uitgesteld tot na de paasvakantie.
 • Jeugdkampen tijdens de paasvakantie mogen alleen doorgaan zonder overnachting, in de buitenlucht en in kleinere groepen van maximaal 10 kinderen in plaats van 25.
 • Telewerk blijft verplicht. Deze maatregel moet nog strikter nageleefd worden. Er komen sneltesten voor werknemers in risicovolle sectoren die niet van thuis uit kunnen werken, denk maar aan politie- en brandweermannen, postbodes en douaniers. 
 • In het weekend en tijdens schoolvakanties mogen personen ouder dan 12 jaar op de trein alleen de zitplaatsen aan het raam gebruiken. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er een uitzondering gemaakt.
 • Maandag volgt er een overleg over het onderwijs waarbij er maatregelen komen die onmiddellijk zullen gelden.

De versoepelingen die op 1 april zouden ingaan worden "gepauzeerd", het gaat dan onder meer over de heropening van pretparken en de organisatie van buitenevenementen en culturele activiteiten met 50 personen.

Verder blijven alle andere maatregelen zoals de avondklok van kracht. Ook het verbod op niet-essentiële reizen blijft behouden tot en met 18 april. Een plezierreisje naar het buitenland tijdens de paasvakantie zit er dus niet in.

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt terug toe waardoor we extra voorzichtig moeten blijven. Enkel door nu even een stapje terug te zetten en ons strikt aan de maatregelen te houden, kan de vooropgestelde heropening van de scholen op 19 april en de horeca op 1 mei gevrijwaard blijven. Beperk je sociale contacten, hou afstand van anderen en draag waar nodig een mondmasker. Het Overlegcomité volgt de situatie op de voet op en grijpt in - met versoepelingen of verstrengingen - zodra dit mogelijk of nodig is. 

Kan ik me op een reservelijst laten inschrijven?

In de media verschenen opnieuw berichten over de mogelijkheid om in te schrijven op een wachtlijst voor vaccinatie. Dat is echter niet mogelijk.

Wanneer er inwoners niet komen opdagen en we vaccins over hebben, maken we gebruik van een reservelijst die is opgesteld volgens de richtlijnen van de hogere overheid. Deze reservelijst bevat beroepen waarvan het maatschappelijk verantwoord is om die te vaccineren. De lijst is samengesteld in samenspraak met de burgemeesters van de eerstelijnszone.

Het heeft dus geen zin om hiervoor te bellen, je komt zeker nog aan de beurt. Mocht deze regeling in de toekomst toch veranderen, dan zullen we dat zeker bekend maken.

Nieuwsbrief vaccinatiecentrum deze week in de brievenbus

Dinsdag 9 en woensdag 10 maart vinden alle inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar een nieuwsbrief van de Eerstelijnszone Middenkempen in de brievenbus over de vaccinatiecampagne. Hou dus je brievenbus in de gaten. Benieuwd? Je kan de nieuwsbrief ook online bekijken. 

Alle actuele informatie over de vaccinatie vind je hier.

Overlegcomité biedt perspectief: meer sociaal contact buiten vanaf maandag, horeca heropent vanaf 1 mei

Het Overlegcomité zat op vrijdag 5 maart opnieuw samen om te bekijken of er versoepelingen mogelijk zijn. Omdat de overleggroep voorzichtig wil blijven en tegelijkertijd toch al wat perspectief wil bieden, werkte ze een stappenplan uit.

Het exitplan telt enkele versoepelingen die, als de situatie gunstig is en blijft, tussen nu en eind mei worden doorgevoerd. 

Aangekondigde versoepelingen in verschillende fasen: eerst buiten meer mogelijk, dan pas binnen

Vanaf maandag 8 maart

 • Vanaf maandag 8 maart mag je opnieuw buiten samenkomen (niet-georganiseerde activiteiten) met tien - in plaats van met vier - mensen. Het blijft wel belangrijk om anderhalve meter afstand te houden en een mondmasker te dragen als afstand houden niet lukt.
 • Voor kinderen -13 jaar zijn georganiseerde activiteiten met max. 25 kinderen buiten of 10 kinderen binnen weer mogelijk. Voor jongeren -19 jaar zijn georganiseerde activiteiten buiten met 10 weer mogelijk.
 • Begrafenissen met 50 personen zijn weer mogelijk.

Vanaf 15 maart

 • Zowel in het lager als secundair onderwijs zijn weer daguitstappen mogelijk op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd wordt.
 • Leerlingen uit het beroepsonderwijs en buitengewoon onderwijs kunnen weer voltijds naar de klas.
 • Studenten hoger onderwijs mogen weer één dag per week les volgen in de campus.

Vanaf april

 • Georganiseerde buitenactiviteiten +18 jaar zijn opnieuw mogelijk met 10 personen.
 • Evenementen en culturele activiteiten kunnen weer met 50 personen mits sociale afstand en mondmasker.
 • Pretparken mogen weer open.
 • Tijdens de paasvakantie zijn georganiseerde activiteiten en kampen met maximaal 25 personen opnieuw toegestaan voor kinderen en jongeren jonger dan 19 jaar.
 • Na de paasvakantie kunnen alle leerlingen uit het lager en secundair onderwijs weer voltijds naar school.

Vanaf 1 mei

 • Ook binnen is er meer mogelijk.
 • Er komen meer versoepelingen op vlak van sociale contacten, horeca, winkels en ambulante handel, cultuur en events, markten, kermissen, jeugdwerk, het verenigingsleven, de sportsector, erediensten, thuisverzorging en fitness. Wat er precies mogelijk is, hangt af van de evolutie van het virus.  

En verder …

 • Alle andere maatregelen zoals de avondklok blijven van kracht.
 • Ook het verbod op niet-essentiële reizen blijft nog even behouden tot 18 april. Wat essentiële reizen betreft gelden nog steeds volgende regels: wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest, moet nog altijd het Passagier Lokalisatie Formulier invullen, 10 dagen in quarantaine gaan en zich laten testen op dag 1 en 7.

Op 26 maart volgt een nieuw overleg om de situatie verder te evalueren. De eerste versoepelingen zijn een feit. Toch blijft het belangrijk om voorzichtig te blijven. Enkel zo kan het exitplan op termijn volledig doorgevoerd worden.

Huidige maatregelen (27 maart)

Hygiëne en veiligheidsafstand

 • Was je handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.
 • Doe je activiteit vooral in open lucht. Verlucht binnenruimtes zo veel mogelijk.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen uit de risicogroepen (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen).
 • Hou anderhalve afstand van elkaar. Deze regel geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling.
 • De avondklok blijft behouden. Je mag van middernacht tot 5u 's morgens je huis niet verlaten, tenzij om dringende redenen.

Familie en vrienden

 • Iedereen mag maximaal 1 knuffelcontact (nauw contact) hebben. Onder nauw contact verstaan we: fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is voor langer dan 15 minuten, zonder afstand van 1,5 meter en zonder masker. Je mag steeds maar 1 knuffelcontact tegelijk thuis ontvangen!  Mensen die alleen wonen mogen thuis nog een tweede contact ontvangen, dit mits sociale afstand en niet tegelijkertijd.
 • Je mag daarnaast buiten in een groep van maximaal 4 personen afspreken. Bij deze afspraken moet je de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren.

Mondmaskers

Je moet een mondmasker dragen op deze plaatsen:

 • winkels, winkelcentra, winkelstraten
 • drukke plaatsen
 • openbare gebouwen
 • markten
 • het openbaar vervoer
 • bibliotheken
 • bioscopen
 • musea
 • theater-, concert- en conferentiezalen
 • auditoria
 • kermis
 • gebedshuizen
 • schoolomgeving :
  • Tijdens de gebruikelijke start- en einduren van de scholen (8u15-16u30).
  • Binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen van de schoolomgeving.
  • Zowel voor kleuter-, lager-, secundair-, hoger-, universiteit- en volwassenenonderwijs.
  • Let op: in Vorselaar krijgen studenten van Thomas More ook les in het gemeentehuis en de evenementenzaal. Hier geldt dezelfde regel. In de omgeving van parking bib, gemeentehuis, Lepelstraat, Mgr. Donchelei geldt dus een mondmaskerplicht.
  • Lees hier alles over de politieverordening in de provincie Antwerpen

Deze regel geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Verplaatsen in België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer? Dan moet je een mondmasker dragen. 
 • Van 3 tot en met 18 april 2021 en op 24 en 25 april 2021 moet in ieder geval de capaciteit beperkt worden in de treinen met een toeristische bestemming zoals bepaald door de minister van Mobiliteit, in overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en het Nationaal Crisiscentrum, zodat de preventiemaatregelen nageleefd worden, in principe door enkel de plaatsen naast het venster te bezetten, met uitzondering van de kinderen tot en met 12 jaar, die naast de begeleidende volwassenen mogen plaatsnemen. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ziet erop toe dat deze beperking wordt gerespecteerd.

Op vakantie in het buitenland

 • Verbod op niet-essentiële reizen blijft behouden tot 18 april. Wat essentiële reizen betreft gelden nog steeds volgende regels: wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest, moet nog altijd het Passagier Lokalisatie Formulier invullen, 10 dagen in quarantaine gaan en zich laten testen op dag 1 en 7. Enkel professionele reizen, humanitaire reizen (bijvoorbeeld voor je gezondheid) en reizen om dwingende gezinsredenen zijn toegelaten. Wie naar het buitenland reist, moet een ondertekende verklaring op eer kunnen tonen die bevestigt dat de reis niet toeristisch is.
 • Alle reizigers van het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika verplicht 10 dagen in quarantaine. Ze moeten een test doen op dag 1 en dag 7.
 • Andere reizigers uit het buitenland moeten, naast de verplichte negatieve test voor het vertrek, bij aankomst in ons land opnieuw een test afleggen. 
 • De isolatieperiode voor wie positief test, wordt opgetrokken van 7 naar 10 dagen. De nieuwe coronavarianten zouden mogelijk langer besmettelijk zijn.
 • Check de website van Diplomatie Belgium voor de situatie ter plaatse.
 • Opgelet: elk land heeft haar eigen maatregelen. Check deze voor vertrek.
 • Als blijkt dat je in quarantaine moet, of een test moet afleggen, ontvang je daarover een sms. Heb je deze sms ontvangen? Neem dan eerst contact op met je huisarts. Hij of zij maakt voor jou een afspraak bij het triagecentrum.

Scholen

 • De lessen in het lager, secundair en hoger onderwijs worden opgeschort vanaf maandag 29 maart. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Bedoeling is dat scholen na de paasvakantie op 19 april weer open kunnen. Kleuterscholen blijven open (onder voorbehoud)
 • Vanaf april
  • Na de paasvakantie kunnen alle leerlingen uit het lager en secundair onderwijs weer voltijds naar school.

Werk

 • Thuiswerk is verplicht! Werk thuis als het kan. Bedrijven kunnen blijven doorwerken maar thuiswerk is dus verplicht.
 • Kan je niet thuiswerken ? Dan moet je 1,5 meter afstand van uw collega’s bewaren.
 • Kan je geen afstand bewaren ? Dan zijn er andere maatregelen. 

Winkels & andere

 • In een essentiële winkel mag je maximum 30 minuten winkelen. Winkelen doe je alleen of  mag met maximaal twee volwassenen of één volwassene met minderjarige kinderen.
 • Niet-essentiële winkels zijn enkel open op afspraak. Je mag met maximaal twee personen naar een afspraak komen. In grote winkels mogen maximaal 50 mensen tegelijk aanwezig zijn.
 • Wekelijkse markten mogen doorgaan.
 • Je moet een mondmasker dragen.
 • Dieren- en vakantieparken zijn open. 
 • De hotels mogen open blijven, maar eten moet op de kamer gebeuren.

Horeca

Evenementen & cultuur

 • Vanaf april: evenementen en culturele activiteiten kunnen weer met 50 personen mits sociale afstand en mondmasker.
 • De bibliotheken blijven open.
 • Vanaf mei: cinema opnieuw open.
 • Organiseer je zelf een evenement ? Doe een scan met het COVID Event Risk Model, en vraag toestemming aan het gemeentebestuur.

Contactinformatie

Om het contactonderzoek vlot te laten verlopen, ben je verplicht om je contactinformatie te geven in:

 • horecazaken
 • wellnesscentra
 • sportlessen in een club
 • zwembaden
 • casino’s
 • feest- en receptiezalen

Sport

Skatepark

Het skatepark is open. Om het samen veilig te houden, zetten we de regels even op een rijtje:

 • Houd 1,5m afstand.
 • Maximum 15 personen toegestaan op het park. Te druk? Kom dan een volgende keer terug.
 • Wissel geen materiaal uit.
 • Zet je mondmasker op wanneer je niet aan het skaten bent, op het park (+12 jaar).
 • Kom niet in groep (samenscholingsverbod max. 10 personen)

Jeugd

 • Jeugdkampen en buitenschoolse activiteiten voor jongeren tot en met achttien jaar mogen enkel doorgaan zonder overnachting en in kleinere groepen van maximaal 10 kinderen. Voor jongeren vanaf 13 jaar moeten de activiteiten verplicht buiten plaatsvinden.
 • Sterke aanbeveling voor beperking van de hobby's van -12-jarigen.

Religie

Langeafstandrelaties

Mensen die sinds begin van de lockdown niet naar hun partner in het buitenland kunnen, mogen opnieuw reizen om hun geliefde te zien. Hou wel rekening met de inreisbeperkingen in en voor andere landen, en vul het Passenger Locator Form in bij terugkeer. 

Goed om te weten

Quarantaineregels in een notendop

De laatste weken neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen fors toe en heel wat mensen zitten in een verplichte quarantaine. Het is erg belangrijk dat iedereen tijdens de quarantaine deze 10 regels strikt opvolgtt:

 1. Draag altijd een mondmasker.
 2. Blijf huis. Laat anderen je boodschappen doen. Ga enkel in nood zelf naar de apotheek, de dokter of de supermarkt.
 3. Laat geen andere personen in je huis.
 4. Je mag niet op bezoek.
 5. Je mag in je tuin of op je terras zitten.
 6. Meet 2x per dag je temperatuur. Bij symptomen, verwittig je huisarts.
 7. Ventileer voldoende (ramen open).
 8. Poets elke dag wat je veel aanraakt (bv. deurklinken, keuken, badkamer).
 9. Gebruik andere spullen (vb. handdoeken, bestek, ..) dan je huisgenoten.
 10. Gebruik een ander toilet of andere badkamer dan je huisgenoten, als het kan.

Als je kan thuiswerken, moet je thuiswerken en kan je dus blijven werken. Kan je niet thuiswerken, vraag dan een attest aan de dokter.

Heb je vragen over je quarantaine of weet je niet precies wat wel of niet mag? Of heb je hulp nodig tijdens je quarantaine (boodschappen, apotheker, …)? Aarzel niet en neem contact op via zorg@vorselaar.be of 014 50 74 89.

 Covid-19 testcentrum op Teunenberg

Sinds 12 november is er een nieuw Covid-19 testcentrum op het voormalige militair domein Teunenberg in Olen. Je kan er enkel terecht op afspraak. De huisartsenkring Zuiderkempen richtte het testcentrum initieel op voor de gemeenten van Neteland (Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar), Lille, Kasterlee en Westerlo. Bewoners uit andere gemeenten zijn ook welkom.

Extra testcapaciteit nodig door aanpassing teststrategie

Vanaf vandaag, 23 november, wordt de teststrategie in ons land aangepast. Iedereen wie een hoogrisicocontact heeft gehad maar geen symptomen heeft, zal ook getest worden.

Test pas mogelijk na ontvangst code

Je kan pas een afspraak voor een test maken wanneer je een 16-cijferige code ontvangt per SMS of via je huisarts.

Deze code kan je ontvangen in volgende situaties:

 • Wanneer je een hoogrisicocontact hebt gehad.
 • Op initiatief van een bedrijfsarts, schoolarts …
 • Wanneer je terugkeert uit een rode zone. Na terugkeer moet je een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen. Op basis van de ingevulde informatie kan het zijn dat je een code ontvangt.
 • Wanneer je huisarts na een risico-analyse bepaalt dat je getest moet worden.

De test mag niet te vroeg in je quarantaine vallen, want dan zou je een beginnende ziekte kunnen missen. Meestal moet de test gepland worden op de 7e dag na je hoogrisicocontact. Als je bij het ontvangen van de code geen duidelijke datum voor een test gekregen hebt, vraag dat dan aan je huisarts.

Hoe maak ik een afspraak voor een test?

Je kan online een afspraak maken via deze website. Heb je geen computer of internetverbinding? Dan kan je hulp vragen aan een kennis. Je huisarts kan ook een afspraak maken voor jou. Als het niet lukt om digitaal een afspraak te boeken, neem dan contact op met je huisarts. Zonder afspraak vooraf kan je niet getest worden!

Waar vind ik het resultaat van mijn test?

 • Via  www.mijngezondheid.be.
  • Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19. Klik vervolgens op Uitslag van mijn Covid-test of op een van de links die eronder verschijnen.
  • In sommige gevallen via SMS
 • Via de app Coronalert, wanneer je bij je testaanvraag de 16-cijferige code hebt doorgegeven via je app.
 • Via je huisarts, wanneer je geen toegang hebt tot www.mijngezondheid.be of de app.

Quarantaine-attest

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Wanneer je in quarantaine moet, kan je online een quarantaine-attest aanvragen. De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest is 10 dagen.

Download de coronalert-app

Vanaf nu kan je de app Coronalert downloaden. Deze gratis en eenvoudig te gebruiken app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die het coronavirus heeft, ook als je die niet persoonlijk kent. Coronalert draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Hoe werkt de app?
Was je in contact met een besmet persoon?  Zat je bijvoorbeeld samen op de trein, op de metro of op café? Was de afstand minder dan 1,5 meter en duurde het contact langer dan 15 minuten? 

Dankzij Coronalert kan je automatisch een waarschuwing krijgen als je in contact kwam met een besmette persoon. Tenminste als de andere persoon ook Coronalert gebruikte toen jullie in contact kwamen. Dit gebeurt anoniem. Je weet niet wie het is en niet waar of wanneer er contact was, maar wel dat er een risico op besmetting is.

Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen. Zo ben je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je positief test. Laat de code van je app registreren wanneer de arts de test voorschrijft, of voer zelf je testcode in.

Hoe installeer je de app?

 • Download de app via je App Store of Google Play.
 • Installeer de app en geef zeker toestemming om Bluetooth te gebruiken.

Meer info: www.coronalert.be

Informatie van de overheid