Coachingstraject Mooimakers

mooimakers

Een gezellige gemeente is een propere, mooie gemeente waar we graag wonen. Daarom is Vorselaar toegetreden tot een coachingstraject van Mooimakers binnen de werking van Vlaanderen Mooi. Dit coachingtraject wordt mee gecoördineerd door IOK Afvalbeheer.

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. 

  • De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. 
  • Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. 
  • De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg). 

Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan haar beleid onder de naam Mooimakers.nMooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle factoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van kan uitmaken.

Samen met  5 anderen gemeenten (Geel, Arendonk, Westerlo, Kasterlee en Nijlen) zal Vorselaar zich inzetten op een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid. 

Een coachingtraject duurt maximaal 3 jaar om het huidige zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. Het doel van dit intensieve coachingstraject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Mooimakers voorziet hier ook een subsidie voor.

Zo pakken we dit concreet aan.

Naast een aantal verplichte actiepunten zoals de opmaak of evaluatie van een degelijk vuilnisbakkenplan en evaluatie veegplannen is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema's die Vorselaar samen met IOK Afvalbeheer regionaal zal aanpakken.

  • Meten: we monitoren de lokale situatie. Waar is zwerfvuil en sluikstort? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen inventariseren we en volgen we op. Daarna zullen we enkele hardnekkige plaatsen aanpakken.
  • Plannen: we maken een nieuw vuilnisbakkenplan, evalueren de bestaande veegplannen en sturen bij waar nodig. 

Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen, het bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik ervan te verbeteren. 

Doen: er komt een plan van aanpak en we begeleiden ons gemeentepersoneel hierin.

Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken is een samenspel vereist van verschillende acties die we kunnen onderbrengen in 5 pijlers:

  • Infrastructuur
  • Omgeving
  • Communicatie
  • Participatie
  • Handhaving

Deze pijlers zullen ook aan bod komen binnen alle actiepunten van dit coachingtraject.

Traject vuilnisbakkenplan 

Sinds kort werken we er aan om het algemeen netheidsbeeld in Vorselaar te verbeteren. We richten ons hierbij ook op de straatvuilnisbakken.

Straatvuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het (al dan niet) proper houden van de omgeving. Zwerfvuil rond de bakken geeft een vuile indruk. Ook overvolle bakken zijn geen zicht. Afval trekt afval aan en daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden. Dit betekent: zwerfvuil hoort in de vuilnisbak en niet ernaast. Huisvuil hoort thuis in de juiste vuilbak en niet in de straatvuilnisbakken.

Als eerste stap brengen we alle gegevens omtrent het gebruik van de straatvuilnisbakken in kaart.

Gedurende een jaar zal de opruimploeg  registreren hoe vol de bakken zijn en waar ze huisvuil en/of sluikstort aantreffen. De bakken worden wekelijks (sommige vuilbakken iets meer) geledigd. Pas na een jaar gaan we de analyse maken en concrete acties ondernemen.

We willen de mensen die verkeerd gebruik maken van de bakken hierop wijzen en plaatsen daarom indien nodig een bord. We houden deze locatie dan ook extra in het oog. 

Acties die uit de analyse kunnen voorkomen: Als er na twee weken geen verbetering merkbaar is, volgen er gerichte acties om de oorzaak van het misbruik aan te pakken. We kunnen dan ook de vuilnisbak weghalen. 

> Info: milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29, www.mooimakers.be