Sluitingsdagen

gesloten

Al onze diensten zijn gesloten op donderdag 13 mei. Ook op vrijdag 14 mei is dit het geval, maar die dag is het containerpark wel opnieuw open. De bib is ook nog gesloten op zaterdag 15 mei. Bedankt voor jullie begrip! Een afspraak met onze diensten in het gemeentehuis voor- of na deze sluitingsdagen kan je al maken via www.vorselaar.be/afspraak.

Webinar gamen

webinar

Sinds kort hebben we een eigen preventiewerker die de gemeente begeleidt in meer preventie en een betere gezondheid. Voor de komende jaren zijn heel wat acties en infomomenten gepland. We starten dit jaar met gratis infomomenten over opgroeiende kinderen/jongeren. Schrijf je snel in voor deze boeiende sessie!

Fietsexamen: wees voorzichtig

fietsexamen

Op woensdag 12 mei leggen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van De Knipoog hun fietsexamen af. We willen vragen dat je morgen tussen 8u40 en 11u extra voorzichtig bent. Samen zorgen we ervoor dat hun examen veilig verloopt. Ze leggen een parcours van 5 km af langs vaak gebruikte kruispunten/wegen. Onderweg staan er observatoren die kijken of onze leerlingen het goed doen en checken ze of alles goed verloopt. Er zal ook een politieagent aanwezig zijn. Alvast bedankt!

Belastingsaangifte invullen

belastingen

Net zoals vorig jaar is er dit jaar geen zitdag door FOD Financiën in lokaal dienstencentrum Sprankel! Vorig jaar kon je via een afspraak telefonische ondersteuning krijgen. De mensen die vorig jaar telefonische hulp hadden werden in april al gecontacteerd. Nog niet gecontacteerd of wil je dit jaar wel ondersteuning? Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte vermeld wordt.

Generatie rookvrij

generatie rookvrij

Wekelijks experimenteren honderden kinderen in België met tabak en starten hierdoor met roken. Aan de basis hiervan ligt een simpele logica: zien roken, doet roken. Tegelijk tellen we ca. 40 tabaksdoden per dag in België. Vanaf 31 mei 2021,werelddag tegen tabak, maakt onze gemeente deel uit van “Generatie Rookvrij”. Tien Kempense gemeenten (Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Kasterlee, Lille, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar) zetten samen de stap naar een rookvrije toekomst. We starten dit jaar met rookvrije schoolomgeving en streven ernaar dat kinderen nergens in hun leeromgeving nog mensen zien roken. Draag dus zelf ook jouw steentje bij en rook niet in de buurt van een school en in het zicht van kinderen.

Toeren om te loeren - raamexpo

toeren om te loeren

Van 1 tot en met 31 mei 2021 vindt de alternatieve, coronaproof editie van Toeren om te Loeren plaats. Dit jaar organiseren we geen weekend maar wel een maand van de amateurkunsten. Dit doen we door een raamexpo! Op meer dan 30 locaties doorheen Vorselaar, Grobbendonk en Bouwel stellen (amateur)kunstenaars hun werken tentoon achter ramen en etalages. Diverse kunstvormen komen aan bod. Van beeldhouwen en keramiek tot schilderkunst en fotografie. Alle locaties worden met elkaar verbonden door middel van een kunst- en erfgoedroute. Ideaal voor een fietstochtje van zo’n 20 kilometer. 

Uitstel desactivering Doel

fod economie

Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juni 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. Meer info.

Ontwerp Nationaal Water Programma

water

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde het departement Omgeving over het volgende: onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Aanpassing containerpark

containerpark

Door de (tijdelijke) sluiting van de Kringwinkels kunnen er voorlopig geen herbruikbare goederen afgeleverd worden op het containerpark. Alle andere afvalstromen kunnen wel aangeleverd worden. Kom bij voorkeur ook tijdens een rustig moment in de week.

Pagina's