Onteigeningsprocedure Bedrijventerrein Sassenhout

Overeenkomstig titel 3, hoofdstuk 1, afdeling 3 van het Decreet Ruimtelijke Economie van 13 juli 2012,  maakt de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) bekend dat een openbaar onderzoek georganiseerd wordt over het voorlopig onteigeningsbesluit met inbegrip van de projectnota en het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Sassenhout” in Vorselaar.

Dit voorlopig onteigeningsbesluit werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IOK in zitting van 8 mei 2020 en wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van maandag 7 september tot en met dinsdag 6 oktober 2020. Het plan ligt dan ter inzage, alle dagen van de week, uitgezonderd de zaterdagen, zondagen en feestdagen, op het gemeentehuis van Vorselaar, dienst ruimtelijke ordening, Markt 14 in 2290 Vorselaar van maandag tot en met vrijdag (behalve woensdag) van 9u tot 12u, maandag van 17u30 tot 19u30 en woensdag van 13u30 tot 16u. Maak hiervoor een afspraak op 014 50 71 09.

Tevens vindt u alle documenten van het voorlopige onteigeningsbesluit tijdens de duur van het openbaar onderzoek terug op de website van de gemeente Vorselaar en IOK.

Eventuele bezwaren en opmerkingen hieromtrent dienen aangetekend schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 14 in 2290 Vorselaar of bij IOK, Antwerpseweg 1 in 2440 Geel toe te komen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, te weten dinsdag 6 oktober 2020.

Meer informatie?

Dimitri Deiteren – 014 56 27 97 – dimitri.deiteren@iok.be