Captatieverbod waterlopen

waterlopen

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19 mei, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen van 19 mei en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van 20 mei breidt onze gouverneur het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit. Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7 mei wordt opgeheven. Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden.

  • Groot Schijn (gedeeltelijk);
  • Weerijs (gedeeltelijk);
  • Mark (gedeeltelijk);
  • Kleine Nete (gedeeltelijk);
  • Grote Nete (gedeeltelijk);
  • Platte Beek.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod treedt in werking vanaf 21 mei .

Meer info