Inspraakperiodes over projecten in je buurt op een rijtje

vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting), voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning), niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op onze gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak: het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest, de federale overheid, een buurland.

Cyclomedia maakt foto's

cyclomedia

Cyclomedia Technology B.V. is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in Vorselaar maakt Cyclomedia deze straatfoto’s tussen midden juni en midden augustus.

Training defensie

Door de strenge beperkingen die in de ons omringende landen gelden door Covid-19, is Defensie genoodzaakt om militaire oefeningen binnen de landsgrenzen te organiseren. Voor de vorming en training van de parachutisten maakt Defensie gebruik van dropzones in alle provincies. Voor provincie Antwerpen zijn zo’n 24 dropzones bepaald, waarvan eentje op het grondgebied van Vorselaar. Het gaat om percelen aan Vispluk. De vorming en training van de parachutisten vindt plaats tussen 31 mei en 24 juni.

Bibliotheken Neteland op weg naar meer uniformiteit

De gemeenteraad in Vorselaar keurde op 25 mei het eengemaakt lidmaatschap en dienstreglement voor Bibliotheek Neteland goed. Met die goedkeuring wordt een fundamentele stap gezet om vanaf 6 oktober de samenwerking tussen de vijf bibliotheken van Neteland verder uit te breiden. Met het oog op een nog betere dienstverlening en een ruimer aanbod aan boeken, dvd’s, digitaal materiaal … kozen de bibliotheken ervoor om na projectmatig ook structureel samen te werken.

Verbeteringen verkeerssituatie KvRi

Vanaf maandag 31 mei zal de situatie rondom de schoolpoort aan het Kardinaal Van Roey-instituut (KvRi) opnieuw worden verbeterd. KVRi is de grootste school in Vorselaar. De schoolomgeving werd in 2017 al helemaal heraangelegd met o.a. een ruime bushalte, nieuwe straat en extra parking. Regelmatig wordt samen met de directie gezocht naar het verbeteren van de verkeersafwikkeling. Kom meer te weten over de aanpassingen.

Studeren in het gemeentehuis

Vorselaar is een echt onderwijsdorp en ondersteunt graag de studenten. Net als vorig jaar zetten we de raadzaal van ons gemeentehuis terug open voor de studenten. Daar kunnen ze vanaf 25 mei in alle rust studeren en hun blokperiode in een andere omgeving beleven, samen met enkele collega-studenten. Samen zorgen we ervoor dat alles veilig en coronaproof kan verlopen.

Start to skate

Op woensdag 30 juni is er van 13u30 tot 15u of van 15u tot 16u30 een start to skate-moment!

  • Skateterrein sportcentrum De Dreef, Oostakker 1 in Vorselaar
  • Voor jongeren tussen 8 en 18 jaar
  • Volzet!

Pagina's