Heropening cafetaria Sprankel!

heropening_cafetaria

Vanaf maandag 22 juni is de cafetaria van het lokaal dienstencentrum opnieuw open! Ze zijn opnieuw open maandag tot en met donderdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u en op vrijdag van 9u30 tot 12u. Er werden een aantal tafels verwijderd en ieder krijgt een plaatsje op 1,5 meter van elkaar. De vrijwilligers en medewerkers dragen headshields. Let op: je moet vooraf telefonisch reserveren via 014 50 71 87 en er mogen maximum 21 personen tegelijk zijn. Voorlopig is er nog geen dorpsrestaurant en zijn er nog geen activiteiten mogelijk (bv. ook geen kaarten).

Wat doet de brandweer?

brandweer

Wie in een noodsituatie zit waarbij de brandweer/ambulancedienst kan helpen, belt natuurlijk steeds het noodnummer 112. De noodcentrale 112 zal jouw vraag aan de lokale brandweerzone doorgeven, zodat je zo snel mogelijk geholpen wordt. Maar mag je de brandweer voor alles bellen? Waarvoor komen ze en waarvoor niet? Zijn de diensten van de brandweer altijd gratis? Of mag je voor bepaalde interventies een factuur verwachten?

Werken Lichtaartseweg

werken

Vanaf 1 juli tot en met 10 juli zal de Lichtaartseweg in Herentals/Lichtaart slechts in één richting toegankelijk zijn: namelijk van Herentals richting Lichtaart. Omwille van werken aan het fietspad zal slechts één rijbaan berijdbaar zijn. Het verkeer vanuit Lichtaart richting Herentals zal omgeleid worden over Lichtaart - Lille/Poederlee (N134) en Lille/Poederlee – Herentals (N153).

Heropening sportcentrum

Vanaf maandag 15 juni zijn de sporthal, squashterreinen en minigolf opnieuw geopend. Kom gerust terug sporten, maar je moet sowieso eerst reserveren via 014 50 17 31 of via ons eloket. De sporthal zelf is open van maandag tot en met vrijdag van 13u tot 22u, tijdens het weekend of een feestdag nog tijdelijk gesloten. Wil je squashen of minigolfen tijdens het weekend of op een feestdag, dan neem je contact op met Steven van sportcafé De Dreef of op zijn nummer 0497 44 34 27. Vanaf 27 juli start het nieuwe sportseizoen en zijn we opnieuw geopend volgens de gebruikelijke openingsuren.

Project Marktplein

De jongste jaren hebben we al heel wat vernieuwingen aangebracht in ons dorpscentrum. Bij deze werken maakten we steeds gebruik van dezelfde soort materialen en legden we de nadruk op meer ontmoetingsruimte, meer uitstraling, meer groen en meer ontharding. Als sluitstuk van de dorpskernvernieuwing gaan we nu het Marktplein vernieuwen en een echt gemeentepark aanleggen. Alle informatie en veelgestelde vragen kan je nu ook op onze website lezen. Bovendien kan je ook jouw mening geven!

Maak een afspraak

Alle diensten van het gemeentehuis werken voortaan op afspraak. Heb je een EID nodig? Een rijbewijs? Informatie over een vergunning? Hulp van een maatschappelijk werker? Maak eerst een afspraak! Zo vermijden we lange wachtrijen en werkt het zowel voor jou als voor ons efficiënter. De balies zijn bovendien voorzien van plexischermen.

Captatieverbod waterlopen

waterlopen

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19 mei, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen van 19 mei en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van 20 mei breidt onze gouverneur het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit. Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7 mei wordt opgeheven. Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden.

Bestrijding eikenprocessierupsen

In de maanden mei, juni en juli kan je op eikenbomen behaarde rupsen aantreffen. De brandhaardjes van de eikenprocessierups kunnen heel wat overlast veroorzaken. In de periode van juli tot september kan je last krijgen wanneer de brandhaartjes uit de lege nesten meegevoerd worden door de wind. De gemeente voert bestrijding van de processierups uit op openbaar domein of bij bomen die tegen het openbaar domein, naast fietspaden en voetpaden, staan.

Pagina's