Project riolering Noord Fase III

Nieuws   ||   Stand van zaken rioleringNoord-fase III   ||   Riolering: lopende projecten en het verloop ervan   ||   Standaardproces in rioleringswerken

NIEUWS

23/11/2020-27/11/2020: geplande werken op korte termijn

 • aanbreng kasseiwerk bij de RWA-uitstroomleidingen in de grachten

 • aanbreng kasseiwerk in de grachten bij de doorsteken van de regenwaterafvoeren onder de wegen Zegbroek en Heirbaan.

 • aanwerken van prive-verhardingen aan de opritten (betonstraatstenen)

 • opruimen werf

 • uitvoeren van kernboringen woensdag 25 november ter beproevingen van de KWS en betonverhardingen.

20/4/2020: afvalophaling Zegbroek 1 tot 19

Omdat de straat is afgesloten tussen Zegbroek 1 en 19 zal de aannemer de afvalbakken/zakken ’s ochtends voor 7u naar het verhoogde kruispunt brengen.

Zet je container zoals altijd op een duidelijk zichtbare plaats, voor 7u ’s ochtends. ’s Avonds kan je de lege container ophalen aan het verzamelpunt.

Deze afspraak geldt zolang de straat is afgesloten en de ophaalwagen niet tot aan je huis kan komen.

Vanaf maandag  21 oktober werd gestart met fase 1 van de rioleringswerken in de Groenstraat, Bosweg en Klissenhoek. De planning zal verlopen zoals besproken op de infomarkt.  

Achtereenvolgens worden onderstaande werken uitgevoerd:

 • opbraak van de bestaande wegenis
 • plaatsen van de nieuwe riolering
 • maken van de huisaansluitingen
 • aanbrengen van fundering in steenslag

Schets aansluitingen en nutsleidingen:

Gelieve uw aansluiting van uw vuil water + regenwater kenbaar te maken op het formulier, zodat zij weten waar we een aansluiting naar de nieuwe riolering dienen te voorzien. Graag tevens uw aansluitingen van openbaar nut (gas, telefoon, water en elektriciteit) aanduiden, indien gekend. Dit om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Gelieve deze schets op een voor de medewerkers goed zichtbare plaats voor uw raam of aan uw brievenbus te bevestigen.

Afvalophaling:

Gelieve op de dag van ophaling uw container en zakken voor 7u00 ’s morgens te plaatsen op uw oprit. De medewerkers zullen alles verzamelen op het afgesproken ophaalpunt. In de eerste fase voor de Groenstraat is dit het kruispunt Groenstraat bij de rode werfkeet. Gelieve uw eigen container na lediging daar terug op te halen.

 Bij vragen of opmerkingen i.v.m. de uitvoering van de werken kan u contact opnemen met onze werfleider Philip Van de Leur (0496 27 30 58) 

STAND VAN ZAKEN IN HET PROJECT RIOLERING-NOORD FASE III

1. De nutsmaatschappijen (o.a. Telenet, Proximus, Pidpa en Fluvius, de nieuwe naam voor IVEKA/Eandis en iveg/Infrax) werken verder om voorbereidend nutsleidingen te verplaatsen of klaar te leggen voor de rioleringswerken. Dat zal hier en daar wel wat overlast met zich meebrengen maar al bij al blijft dat beperkt. Zij communiceren ook zelf indien uw oprit tijdelijk niet ter beschikking is.

2. Indien u nog geen contact hebt gehad met de afkoppelingsdeskundige: bureau Notermans, maak dan een afspraak. Met hen kan u uw eigen situatie bespreken inzake afkoppeling hemel/afvalwater. U dient uw afkoppeling het komende jaar te realiseren.

Bureau Notermans doet de inventarisatie van de bestaande waterafvoer en het opstellen van een schets van de bestaande toestand, de uitwerking van een voorstel tot scheiding van regenwater en sanitair water, alsook de wijze hoe deze aangesloten zullen worden op de nieuwe riolering volgens de eisen van uw milieuvergunning en tot slot ook de keuring van de uitgevoerde werken. Deze taken zullen uiteraard in samenspraak met u als eigenaar/uitbater uitgevoerd worden om te komen tot de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Een afspraak met huurder of uitbater kan enkel indien zij beschikken over een schriftelijk akkoord van de eigenaar.

Werd uw afvoersysteem reeds gescheiden? Ook dan hebben zij de opdracht gekregen om bij u langs te komen. Op deze manier kan op de plannen worden aangeduid waar de aansluitingen zich precies bevinden. Normaal heeft iedereen bezoek gehad van het bureau. Indien dat niet het geval is, kan u zelf contact opnemen met het bureau: 012/74 54 93 (keuzemenu 1), maandag tot vrijdag 9u00-12u30 en 14u00-16u30. Voor een digitale afspraak: http://bureaunotermans.be/

3. De firma die de werken zal uitvoeren is de firma ADAMS, Hoekeinde 52 2330 Merksplas.
De werfleider van de aannemer is te bereiken op het nummer 0496/27 30 58.  Ze starten op 21 oktober meteen met een grote ploeg met 7 personen, incl. drie kraanmannen: één voor wegopbraak, één voor rioleringswerken en één voor de aansluitingen. Op die manier kan er echt voortgang worden geboekt. Het is altijd beter om een werf echt snel te zien vorderen.

ADAMS zal samen met de opdrachtgevers Hidrorio/Aquafin, studiebureau SWECO, de afkoppelingsdeskundige en de aannemer een infomarkt organiseren, op 16 september tussen 18u en 21u30 op het gemeentehuis van Vorselaar. Daar kan concrete info over de effectieve start, de fasering, de contactgegevens van de aannemer, enz. worden gegeven.

4. We zullen u telkens, zoals nu al in verschillende brieven en huisbezoeken, goed informeren over de stappen in het dossier. In tussentijd kan u steeds terecht bij Aquafin, Pidpa/Hidrorio en onze eigen technische dienst (Dirk Landuyt of Ann Van de Water): 014/507107 - td@vorselaar.be.

5. We hebben niet enkel oog voor communicatie maar willen ook inspraak geven in het hele project. Dat gebeurde al met huisbezoeken en extra openbare onderzoeken die niet formeel verplicht waren. We willen echter nog een stap verder gaan. Bewoners die de werken graag doorheen de week mee opvolgen, kunnen zich aanmelden via info@vorselaar.be. We willen immers een plaatselijke bewoner de kans bieden om mee de werken op te volgen namens zijn/haar buurt. De werfvergaderingen zullen op een maandagvoormiddag plaatsvinden. Zodoende krijgt men ook meer inzicht in het complexe proces van die werken. Zo groeit er ook een goede relatie tussen de buurt (die toch wel wat overlast zal ervaren tijdens de werken) en de aannemer.

6. De grote riolerings- en wegeniswerken zelf starten dus op 21 oktober. De totale werf (weliswaar in fases opgedeeld) zal een jaar duren. Omleidingen en praktische oplossingen voor afvalophalingen, bereikbaarheid van percelen in de verschillende deelfases, worden al zo goed mogelijk uitgewerkt tegen de infovergadering en later tegen de start van de werken zelf.

Concrete planning

 • Fase 1: Gedeelte Groenstraat
  • Rioleringswerken - half oktober 2019 tot eind november 2019
  • Wegeniswerken - december 2019 tot einde 2020
 • Fase 2: Bosweg - Zegbroek tot zijstraat en incl zijstraat
  • Rioleringswerken - half november 2019 tot einde 2019
  • Wegeniswerken - negin 2020 tot juni 2020
 • Fase 3: Gedeelte Zegbroek vanaf PS richting Bosweg
  • Rioleringswerken - begin december 2019 tot maart 2020
  • Wegeniswerken - april 2020 tot einde 2020
 • Fase 4: Zegbroek
  • Rioleringswerken - half februari tot einde april 2020
  • Wegeniswerken - mei 2020 tot einde 2020

> Bekijk ook het plan met de fasering

> Bekijk de presentatie over de bereikbaarheid en minder hinder

 

RIOLERING

Rioleringswerken: projecten voor de komende jaren in Vorselaar

Er wordt zwaar geïnvesteerd in aanleg en scheiding van riolering. Een overzicht van alle lopende projecten in Vorselaar.

Rioleringswerken: het verloop, wat en hoe?

Lees hier alles over het verloop van rioleringswerken, wat er aan voorafgaat, waarom er grachten moeten worden gemaakt, waarom er afgekoppeld moet worden, enz. Een handige overzichtspagina indien u in een zone van een (toekomstig) rioleringsproject woont.

STANDAARDPROCES/HET VERLOOP VAN RIOLERINGSWERKEN

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

 1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
 4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt daar de wegenis hersteld. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.