Project riolering Noord Fase III

Nieuws   ||   Stand van zaken rioleringNoord-fase III   ||   Riolering: lopende projecten en het verloop ervan   ||   Standaardproces in rioleringswerken

NIEUWS

Februari 2021:

De weg- en rioleringswerken zijn afgerond. In samenspraak met alle betrokken partijen worden nog controles gepland als opvolging van de uitvoering van de werken.

Heb je de regenwater- en vuilwaterafvoer gescheiden op je perceel om aan te sluiten op de nieuwe gescheiden riolering in deze projectzone?
Je komt misschien wel in aanmerking voor een premie van de gemeente. Bekijk alvast het reglement!

> Aanvraagformulier subsidie afkoppeling hemelwater

Gelieve het formulier in te vullen en te bezorgen aan nele.vleugels@vorselaar.be

Premies van Pidpa/Hidrorio: deze worden automatisch toegekend na een goedkeuring van de afkoppeling ter plaatse door een Pidpa keuringsdeskundige.
Meer info:  www.pidpa.be of 0800 90 300

STAND VAN ZAKEN IN HET PROJECT RIOLERING-NOORD FASE III

De werken voor riolering en wegenis in Noord Fase III zijn uitgevoerd met voorlopige oplevering in februari 2021. (Noord Fase III = Groenstraat, Bosweg, Klissenhoek, Zegbroek, Heirbaan)

Betrokken partijen waren:

 • Rioolbeheerder Pidpa/Hidrorio (riolering en drinkwater)
 • Aquafin (zuivering afvalwater)
 • Gemeente Vorselaar (wegeniswerken)
 • Studiebureau SWECO
 • Afkoppelingsdeskundige (voor de rioolbeheerder Pidpa): Bureau Notermans (bureaunotermans.be)
 • Nutsmaatschappijen Fluvius, Telenet, Proximus voor hernieuwing of aanpassing van nutsleidingen, waar nodig

Bij verdere vragen over:

 • riolering, grachten, drinkwater en keuring: contacteer Pidpa/Hidrorio (0800 90 300 of www.pidpa.be)
 • je afkoppelingsdossier: Bureau Notermans (bureaunotermans.be)
 • andere vragen of opmerkingen: td@vorselaar.be of 014 50 11 01

RIOLERING

Rioleringswerken: projecten voor de komende jaren in Vorselaar

Er wordt zwaar geïnvesteerd in aanleg en scheiding van riolering. Een overzicht van alle lopende projecten in Vorselaar.

Rioleringswerken: het verloop, wat en hoe?

Lees hier alles over het verloop van rioleringswerken, wat er aan voorafgaat, waarom er grachten moeten worden gemaakt, waarom er afgekoppeld moet worden, enz. Een handige overzichtspagina indien u in een zone van een (toekomstig) rioleringsproject woont.

STANDAARDPROCES/HET VERLOOP VAN RIOLERINGSWERKEN

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

 1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
 4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt daar de wegenis hersteld. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.