Project riolering Noord Fase III

Nieuws   ||   Stand van zaken rioleringNoord-fase III   ||   Riolering: lopende projecten en het verloop ervan   ||   Standaardproces in rioleringswerken

NIEUWS

Het brandregime van alle verlichtingspalen op de werf zal ASAP DOOR FLUVIUS aangepast worden zodat de AANWEZIGE VERLICHTING de ganse nacht blijft branden. 

1/4/2020: geplande werken op korte termijn (owv Corona)

Naar aanleiding van de COVID-19 crisis hebben wij enkele weken geleden beslist om voor de veiligheid van onze mensen en omwonenden alle werkzaamheden tijdelijk op te schorten.

Onder druk van de overheid en na overleg met de opdrachtgevende besturen hebben wij nu beslist om na twee weken inactiviteit een aantal werven waaronder deze werf (beperkt) terug op de starten mits naleving van strikte hygiënische maatregelen.

Onze medewerkers zijn er zich, net als u en ik, van bewust dat deze maatregelen strikt dienen nageleefd te worden. Zij worden voor aanvang van het werk gebrieft over o.a. handen wassen, het vermijden van contact met andere personen (social distancing), het gebruik van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, het vervoer naar de werf (1 persoon per werkbus) enz.

Wij zijn ervan overtuigd dat door deze maatregelen de continuïteit van onze werven verzekerd is. Indien nodig zullen wij tussentijds nog bijkomend maatregelen treffen.

18/3/2020: geplande werken op korte termijn (owv Corona)

Wegens de Corona-maatregelen wordt de werf Vorselaar Noord fase 3 stil gelegd door aannemer Adams en dit vanaf donderdag 19 maart 2020.

 • Aannemer Adams is vandaag (18 maart) volop bezig met het aanbrengen van de toegangen en opritten naar de woningen waar de riolering en wegfundering en asfalt onderlaag reeds is aangelegd (Groenstraat, Klissenhoek, Zegbroek tot aan het pompstation en kruispunt Zegbroek richting Groenstraat.)
 • Aannemer is vandaag (18 maart) ook bezig met aanbrengen van de onderlaag van het asfalt vertrekkend van de reeds aangebrachte onderlaag asfalt in Klissenhoek tot aan het pompstation (woning nr 54) in Zegbroek.
 • Het kruispunt Zegbroek richting Groenstraat wordt vandaag ook van een tijdelijke asfaltlaag voorzien om de berijdbaarheid in stand te houden, later komen hier betonstraatstenen.
 • Aannemer Adams is vandaag (18 maart) ook bezig met de aanbreng van de riolering in het zijstraatje van Zegbroek (richting woning nr 64).
 • Aannemer Adams zorgt ervoor dat de werf veilig wordt afgesloten zodat de bewoners veilig hun woningen kunnen bereiken.

Pidpa zal uit dwingende noodzaak donderdag 19 maart en vrijdag 20 maart toch overkoppelingen uitvoeren in het rioleringsproject Vorselaar Noord fase 3.

Reden is dat de oude leidingen zo broos zijn dat het niet denkbeeldig is dat er serieuze lekken kunnen ontstaan. Er zijn momenteel veel problemen met de bestaande oude waterleidingen. Rekening houdende met het feit dat er de eerstvolgende weken geen werken zullen uitgevoerd worden en dat het risico groot is dat de bewoners problemen kunnen krijgen met de drinkwaterbedeling gaat Pidpa vanaf 18 maart werken uitvoeren in de Groenstraat tussen Niemandshoek en Zegbroek en vanaf het kruispunt Zegbroek – Klissenhoek tot aan de Heirbaan.

De werken omvatten het overkoppelen van de abonnees op de nieuw aangelegde waterleiding. Dit zal inhouden dat de mensen 18 en 19 maart tijdelijk (waarschijnlijk enkele uren) zonder water zitten. Maar nadien wordt de beschikbaarheid van het drinkwater dan verzekerd op deze manier.

Het gaat om een 87-tal abonnees: Groenstraat, Zegbroek, Heirbaan en Strateneinde. 

De bewoners werden allemaal per brief verwittigd door Pidpa.

5/3/2020: geplande werken op korte termijn (week 10 en 11)

 • aanbreng steenslagfundering tussen de boordstenen (glijbekisting) in Klissenhoek, Strateneinde en Zegbroek tot het pompstation
 • aanbreng huisaansluitingen in Zegbroek ter hoogte van het pompstation
 • aanleg DWA -leiding in Zegbroek vanaf pompstation ter hoogte van woning nr 52 tot woning 60A in Zegbroek (zijstraat)

Planning asfalteringswerken

 • 26-28/2: aanbreng van de betonnen boordstenen (glijbekisting) in Klissenhoek tot het pompstation in Zegbroek (woning nr 52)
 • 10/3: aanbreng van onderlaag KWS (asfaltverharding) in Klissenhoek tot het pompstation in Zegbroek (woning nr 52)
 • 24-26/3: aanbreng betonverharding vanaf kruispunt Zegbroek-Zegbroek tot Groenstraat
 • 21-23/4: aanbreng van de betonnen boordstenen (glijbekisting) in Zegbroek vanaf pompstation (woning nr 52) tot Heirbaan
 • 6/5: aanbreng onderlaag KWS in Zegbroek vanaf pompstation (woning nr 52) tot Heirbaan

Vanaf maandag  21 oktober werd gestart met fase 1 van de rioleringswerken in de Groenstraat, Bosweg en Klissenhoek. De planning zal verlopen zoals besproken op de infomarkt.  

Achtereenvolgens worden onderstaande werken uitgevoerd:

 • opbraak van de bestaande wegenis
 • plaatsen van de nieuwe riolering
 • maken van de huisaansluitingen
 • aanbrengen van fundering in steenslag

Schets aansluitingen en nutsleidingen:

Gelieve uw aansluiting van uw vuil water + regenwater kenbaar te maken op het formulier, zodat zij weten waar we een aansluiting naar de nieuwe riolering dienen te voorzien. Graag tevens uw aansluitingen van openbaar nut (gas, telefoon, water en elektriciteit) aanduiden, indien gekend. Dit om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Gelieve deze schets op een voor de medewerkers goed zichtbare plaats voor uw raam of aan uw brievenbus te bevestigen.

Afvalophaling:

Gelieve op de dag van ophaling uw container en zakken voor 7u00 ’s morgens te plaatsen op uw oprit. De medewerkers zullen alles verzamelen op het afgesproken ophaalpunt. In de eerste fase voor de Groenstraat is dit het kruispunt Groenstraat bij de rode werfkeet. Gelieve uw eigen container na lediging daar terug op te halen.

 Bij vragen of opmerkingen i.v.m. de uitvoering van de werken kan u contact opnemen met onze werfleider Philip Van de Leur (0496 27 30 58) 

STAND VAN ZAKEN IN HET PROJECT RIOLERING-NOORD FASE III

1. De nutsmaatschappijen (o.a. Telenet, Proximus, Pidpa en Fluvius, de nieuwe naam voor IVEKA/Eandis en iveg/Infrax) werken verder om voorbereidend nutsleidingen te verplaatsen of klaar te leggen voor de rioleringswerken. Dat zal hier en daar wel wat overlast met zich meebrengen maar al bij al blijft dat beperkt. Zij communiceren ook zelf indien uw oprit tijdelijk niet ter beschikking is.

2. Indien u nog geen contact hebt gehad met de afkoppelingsdeskundige: bureau Notermans, maak dan een afspraak. Met hen kan u uw eigen situatie bespreken inzake afkoppeling hemel/afvalwater. U dient uw afkoppeling het komende jaar te realiseren.

Bureau Notermans doet de inventarisatie van de bestaande waterafvoer en het opstellen van een schets van de bestaande toestand, de uitwerking van een voorstel tot scheiding van regenwater en sanitair water, alsook de wijze hoe deze aangesloten zullen worden op de nieuwe riolering volgens de eisen van uw milieuvergunning en tot slot ook de keuring van de uitgevoerde werken. Deze taken zullen uiteraard in samenspraak met u als eigenaar/uitbater uitgevoerd worden om te komen tot de eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Een afspraak met huurder of uitbater kan enkel indien zij beschikken over een schriftelijk akkoord van de eigenaar.

Werd uw afvoersysteem reeds gescheiden? Ook dan hebben zij de opdracht gekregen om bij u langs te komen. Op deze manier kan op de plannen worden aangeduid waar de aansluitingen zich precies bevinden. Normaal heeft iedereen bezoek gehad van het bureau. Indien dat niet het geval is, kan u zelf contact opnemen met het bureau: 012/74 54 93 (keuzemenu 1), maandag tot vrijdag 9u00-12u30 en 14u00-16u30. Voor een digitale afspraak: http://bureaunotermans.be/

3. De firma die de werken zal uitvoeren is de firma ADAMS, Hoekeinde 52 2330 Merksplas.
De werfleider van de aannemer is te bereiken op het nummer 0496/27 30 58.  Ze starten op 21 oktober meteen met een grote ploeg met 7 personen, incl. drie kraanmannen: één voor wegopbraak, één voor rioleringswerken en één voor de aansluitingen. Op die manier kan er echt voortgang worden geboekt. Het is altijd beter om een werf echt snel te zien vorderen.

ADAMS zal samen met de opdrachtgevers Hidrorio/Aquafin, studiebureau SWECO, de afkoppelingsdeskundige en de aannemer een infomarkt organiseren, op 16 september tussen 18u en 21u30 op het gemeentehuis van Vorselaar. Daar kan concrete info over de effectieve start, de fasering, de contactgegevens van de aannemer, enz. worden gegeven.

4. We zullen u telkens, zoals nu al in verschillende brieven en huisbezoeken, goed informeren over de stappen in het dossier. In tussentijd kan u steeds terecht bij Aquafin, Pidpa/Hidrorio en onze eigen technische dienst (Dirk Landuyt of Ann Van de Water): 014/507107 - td@vorselaar.be.

5. We hebben niet enkel oog voor communicatie maar willen ook inspraak geven in het hele project. Dat gebeurde al met huisbezoeken en extra openbare onderzoeken die niet formeel verplicht waren. We willen echter nog een stap verder gaan. Bewoners die de werken graag doorheen de week mee opvolgen, kunnen zich aanmelden via info@vorselaar.be. We willen immers een plaatselijke bewoner de kans bieden om mee de werken op te volgen namens zijn/haar buurt. De werfvergaderingen zullen op een maandagvoormiddag plaatsvinden. Zodoende krijgt men ook meer inzicht in het complexe proces van die werken. Zo groeit er ook een goede relatie tussen de buurt (die toch wel wat overlast zal ervaren tijdens de werken) en de aannemer.

6. De grote riolerings- en wegeniswerken zelf starten dus op 21 oktober. De totale werf (weliswaar in fases opgedeeld) zal een jaar duren. Omleidingen en praktische oplossingen voor afvalophalingen, bereikbaarheid van percelen in de verschillende deelfases, worden al zo goed mogelijk uitgewerkt tegen de infovergadering en later tegen de start van de werken zelf.

Concrete planning

 • Fase 1: Gedeelte Groenstraat
  • Rioleringswerken - half oktober 2019 tot eind november 2019
  • Wegeniswerken - december 2019 tot einde 2020
 • Fase 2: Bosweg - Zegbroek tot zijstraat en incl zijstraat
  • Rioleringswerken - half november 2019 tot einde 2019
  • Wegeniswerken - negin 2020 tot juni 2020
 • Fase 3: Gedeelte Zegbroek vanaf PS richting Bosweg
  • Rioleringswerken - begin december 2019 tot maart 2020
  • Wegeniswerken - april 2020 tot einde 2020
 • Fase 4: Zegbroek
  • Rioleringswerken - half februari tot einde april 2020
  • Wegeniswerken - mei 2020 tot einde 2020

> Bekijk ook het plan met de fasering

> Bekijk de presentatie over de bereikbaarheid en minder hinder

 

RIOLERING

Rioleringswerken: projecten voor de komende jaren in Vorselaar

Er wordt zwaar geïnvesteerd in aanleg en scheiding van riolering. Een overzicht van alle lopende projecten in Vorselaar.

Rioleringswerken: het verloop, wat en hoe?

Lees hier alles over het verloop van rioleringswerken, wat er aan voorafgaat, waarom er grachten moeten worden gemaakt, waarom er afgekoppeld moet worden, enz. Een handige overzichtspagina indien u in een zone van een (toekomstig) rioleringsproject woont.

STANDAARDPROCES/HET VERLOOP VAN RIOLERINGSWERKEN

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

 1. Allereerst wordt het wegdek opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 2. Vervolgens graaft de aannemer over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
 4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt daar de wegenis hersteld. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.