Schranshoeve

Contactgegevens
Nieuwstraat 49, 2290 Vorselaar
Tel: 014 51 87 74 
info@schranshoeve.be

Beluister fragment: Schranshoeve 

Aan de Nieuwstraat ligt, al vele eeuwen, de hoeve ‘de Schrans’. Dit gebouw is beter gekend als het familiehuis van Kardinaal Jozef Ernest Van Roey (° Vorselaar, 1874). In de 14e eeuw was er voor het eerst sprake van een hoeve met omliggende gronden, die ter verdediging en beveiliging omwald was en bewoond werd door drossaert Johan Van Riemen. Naar deze familie werd het gebied ‘Riemensblok’ genoemd. De Riemenstraat herinnert nog aan deze tijd en doet ons vermoeden hoe uitgestrekt dit ‘Riemensblok’ wel is geweest. Pas in de 17de eeuw was er sprake van ‘Nieuwstraat’. In de zelfde periode ontstond ook de naam ‘De Schrans’. In een akte van 1667 sprak men over ‘sekere twee huysinghe met stalle, schuere, hove, boomgaerde ende landen van achter aengelegen rontsomme in het water gent, de Schranse, groot omtrent één bunder’.

Aangezien een akte van 1652 de Schrans beschreef als ‘een huysinghe’ neemt men aan dat de huidige hoeve tijdens de tweede helft van de 17de eeuw werd gebouwd in de typisch 17de-eeuwse stijl. Ondertussen was de Schrans overgegaan in handen van de familie van drossaert Snijers. In 1724 gaf Margareta Snijers het goed in pand, waarna beslag op het eigendom werd gelegd en het in het bezit kwam van Philippe-Louis de Pret, de heer van Vorselaar. Ingevolge huwelijk van diens dochter viel het goed in het domein van de Werve.

Bij akte van 1886 verkocht Leon-Philippe van de Werve de Schrans, een domein met een oppervlakte van destijds meer dan 7 are, voor 13.000 frank aan de echtgenoten Stanislas Van Roey – Bartolomeus, de ouders van Kardinaal Van Roey. Op 2 mei 1952 schonken de echtgenoten Van Roey de naakte eigendom van de Schrans aan de Kerkfabriek Sint-Pieter van Vorselaar. Het voorbehouden vruchtgebruik doofde uit bij het overlijden van de jongste dochter in 1975. Met een akte in 1993, verkocht de Kerkfabriek het domein aan het O.C.M.W. van Vorselaar voor 10 miljoen frank. Nadien gaf het O.C.M.W. het domein in erfpacht aan de gemeente, die het helemaal restaureerde.

In september 2008 werd de Schranshoeve officieel heropend. Bij die gelegenheid werd ook het borstbeeld van Kardinaal Van Roey onthuld. Het beeld is van de hand van Willy Peeters, de kunstenaar die ook het borstbeeld van Louis Neefs in Gierle ontwierp. Het beeld werd geschonken door voormalig eerste schepen Jef Olieslagers.

Erfgoedbord

VVV-Toerisme Vorselaar vzw plaatste i.s.m. de Heemkundige Kring 'Joris Matheussen', het gemeentebestuur en de kerkfabriek infoborden bij de belangrijkste erfgoedelementen van Vorselaar. Op de zogenaamde 'erfgoedborden' staat achtergrondinformatie en geschiedenis van de monumenten of bezienswaardigheden. Ook bij de Schranshoeve werd er een erfgoedbord geplaatst.