Vacature sociale dienst

personeel

We zijn op korte termijn op zoek naar een loyale en gedreven medewerker, iemand die mee wil in staan voor de verdere uitbouw van een groepsgerichte werking binnen de algemene sociale dienst, op vlak van onder andere opvoedingsondersteuning, cultuurparticipatie, activering, sociale kruidenier, ontmoeting en welzijnsschakel. Specifiek voor deze functie zoeken we iemand die zal instaan voor de inhoudelijke coördinatie en praktische uitwerking van bestaande en nieuwe projecten van het team maatschappelijke integratie. We voorzien in een tijdelijke opvulling van deze functie, met het oog op een latere aanwervingsprocedure. Bekijk de volledige vacature.