Sportraad

De sportraad wil de sport, de L.O. en de openluchtrecreatie bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Ze doen dit door advies uit te brengen aan het gemeentebestuur en door gesprekken en ontmoetingen te organiseren tussen de sportinitiatieven. 

 De sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad Van Beheer. De AV komt jaarlijks bij elkaar, de RVB vergadert de 2de dinsdag van januari, februari, mei, juni, september en november om 20u30 in de cafetaria van sporthal 'De Dreef'.

  • Wilt u graag lid worden van de algemene vergadering van de sportraad of bent u al lid? Klik hier voor meer informatie.