Sportverenigingen

De lijst van alle erkende (sport)verenigingen binnen Vorselaar vindt u hier.

Erkenning en subsidiëring

Sportdatabank Vlaanderen
Sportdatabank Vlaanderen ontwikkelde een handige kaart van de Vorselaarse sportclubs.

Op www.sportdatabankvlaanderen.be  vind je alle sportclubs in Vlaanderen, die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of erkend zijn door stad/gemeente, terug. De sportinfrastructuren in Vlaanderen zijn eveneens opgenomen in deze databank. Sportdatabank Vlaanderen lanceerde ook een gratis App met extra functionaliteiten: SportDB (werkt op Ipod, Ipad, Android en Windows Phone).