Bouwen en verbouwen

>> Belangrijk: informeer u vooraleer u concrete plannen maakt! Onze dienst staat graag te uwer beschikking: 014/50 71 09 of ro@vorselaar.be.

De regelgeving inzake ruimtelijke ordening wijzigt veelvuldig. De meest actuele regelgeving vind je via volgende links:

Aandachtspunten

  • Vanaf juli 2016 is het mogelijk om een stedenbouwkundige vergunning digitaal aan te vragen en het dossier op te volgen via www.omgevingsloket.be.
  • Is uw woning zonevreemd? Dan gelden specifieke regels.
  • Staat uw woning op de lijst van het bouwkundig erfgoed? Informeer u bij onze dienst 'ruimtelijke ordening'. 
  • Er zijn specifieke regels inzake waterzuivering en riolering.
  • Sinds 2009 is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verkoop en verhuur van woningen verplicht. Dit certificaat informeert de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw en over de kosten voor een eventuele verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Een energiedeskundige type A in je buurt vind je via de energiedeskundigensite

De stedenbouwkundige voorschriften die gelden in de woonkern van Vorselaar vindt u terug onder 'Visie ruimtelijke ordening' (RUP Kern).

Indien u specifieke vragen heeft, kom dan gerust langs op het gemeentehuis. Onze dienst ruimtelijke ordening helpt u graag verder. 

Voor verschillende specifieke vragen maakt u best een afspraak. Op die manier kan uw dossier op een rustige manier besproken worden. 

Documenten