Ambulante handel

Ambulante handel is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen of lokalen. Ambulante handel is het meest bekend in de vorm van marktkramen, rijdende snackbars, kiosken, viskramen en bloemenstalletjes maar verkopers aan de deur horen erbij.

Om een ambulante activiteit uit te voeren is er steeds een machtiging van de overheid nodig. Meer informatie vind u op http://www.vlaanderenonderneemt.be/ondernemen/de-ambulante-handel.

Om een activiteit op openbaar domein uit te oefenen heeft u in Vorselaar bovendien ook toelating nodig van het gemeentebestuur.

Documenten