Elektronische identiteitskaart (e-ID)

Algemeen

Elke inwoner vanaf 12 jaar moet in het bezit zijn van een geldig elektronisch identiteitsbewijs. 
Voor 12- tot 18-jarigen is de eID 6 jaar geldig. Voor +18-jarigen is de eID 10 jaar geldig.

Eerste of nieuwe kaart nodig?

Indien u een eerste of nieuwe kaart nodig hebt, krijgt u een uitnodiging van de dienst bevolking om langs te komen. Bij uw bezoek brengt u het volgende mee:

 • uw uitnodiging;
 • uw eventueel oude eID (of een vervangdocument);
 • uw bankkaart of voldoende cash geld;
 • een recente foto die voldoet aan de criteria.

Ongeveer 3 weken na uw aanvraag ontvangt u thuis een briefomslag met 2 persoonlijke codes (pin- en pukcode). Zodra u deze codes ontvangen hebt, mag u zich terug aanmelden bij de dienst bevolking met:

 • uw briefomslag met codes;
 • uw oude eID.

Met de ontvangen codes wordt uw nieuwe eID geactiveerd. De pincode kan, samen met uw eID, later gebruikt worden om uw identiteit bekend te maken of om een elektronische handtekening te plaatsen op elektronische formulieren. Om deze laatste toepassing te kunnen gebruiken, moet u een eID-kaarlezer hebben. De nodige software kan u downloaden van www.eid.belgium.be/nl

Criteria voor de foto:

 • genomen in vooraanzicht met het gezicht volledig zichtbaar;
 • recent en origineel (geen kopie);
 • licht egale achtergrond, liefst wit;
 • voldoende contrast, zwart/wit of kleur;
 • geen schaduw op het gezicht;
 • geen hoofddeksel, behalve om godsdienstige of medische reden (medische attest nodig);
 • beide ogen zichtbaar, dus geen donkere bril, behalve voor visueel gehandicapten met een medisch attest.

Pincode vergeten en/of pukcode verloren?

Bij verlies van uw codes kan er terug een nieuwe pukcode aangevraagd worden. Hiervoor gaat u even langs bij de dienst bevolking of u doet dit zelf via de website www.ibz.rrn.fgov.be (onder identiteitsdocumenten en elektronische kaarten/eID/pin-puk codes). Ongeveer 3 weken later ontvangt de gemeente de briefomslag met uw nieuwe code en wordt u door de dienst bevolking hiervan verwittigd.

Kaart verloren of gestolen?

Bij verlies of diefstal verwittigt u zo snel mogelijk DOCSTOP, die uw kaart zal blokkeren. U kan ook aangifte doen bij de dienst bevolking. Buiten de openingsuren dient u de aangifte te doen bij de lokale politie. Het is belangrijk deze melding zo snel mogelijk te doen om misbruik van uw eID tegen te gaan. Bewaar daarom ook nooit uw codes op dezelfde plaats als uw eID. U ontvangt van de dienst bevolking of van de lokale politie een vervangdocument dat gedurende 1 maand enkel geldig is in België.

DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar via het internationale gratis nummer: 00800 2123 2123. 


www.diplomatie.belgium.be
www.eid.belgium.be

Een gesignaleerd reisdocument toch teruggevonden? Gebruik het niet meer!

Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig! Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren.

Ga zorgeloos op reis: laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.

Eloket