Behaag onze Kempen

Behaag onze Kempen!
Ieder najaar (september - oktober) organiseren IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen 'Behaag onze Kempen!'. Op deze manier worden inheemse en streekeigen soorten gepromoot via de mogelijkheid tot aankoop van plantgoed. Bestellers van fruitbomen worden persoonlijk uitgenodigd op een informatieavond over de aanplant, de snoei en het onderhoud van fruitbomen, kort voor de afhaaldag. Zo bent u gewapend om de bomen een vruchtbare toekomst te verzekeren.

Aanbod
U kan inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruitbomen aankopen. Deze planten gedijen van nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van uw tuin. Heel wat van het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te trekken naar uw tuin. Er wordt, waar mogelijk, voor autochtoon plantmateriaal gekozen. Dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen … 

Hoe bestellen?
Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de website www.iok.be/bok.

Meer info?

Bezoek de website (www.iok.be/bok) of neem contact op via behaag.onze.kempen@iok.be.