Zittingsverslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27/08/2019