Zittingsverslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/07/2019