Zittingsverslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/05/2019